Borza terjatev s hitrimi spletnimi posojili za podjetja ob bok bankam

Dne 2. julij 2019 objavil Karmen Trs
 
Borza terjatev, ki je s podporo Slovenskega podjetniškega sklada razvila prvo slovensko platformo za vzajemno (peer-to-peer) financiranje, podjetjem poleg odkupa terjatev po novem ponuja tudi kratkoročna, do 6-mesečna posojila za financiranje obratnih sredstev.

Ekipa Borze terjatev je svojo ponudbo obogatila z zanimivo storitvijo.

Z novo ponudbo posojil se Borza terjatev postavlja ob bok bankam in naslavlja segment malih in srednje velikih podjetij, ki so jim pomembne predvsem odzivnost, hitrost in prilagodljivost financiranja. Kratkoročna posojila, ki jih Borza terjatev od julija dalje nudi podjetjem, bodo v začetku še zmeraj vezana na konkretne terjatve in naročila, kar pomeni, da mora podjetje posojilojemalec izpolnjevati zahtevane bonitetne pogoje in za pridobitev posojila zagotoviti zavarovanje v obliki obstoječih domačih ali tujih terjatev do kupcev, lahko pa tudi bodočih terjatev na podlagi sklenjenih novih naročil in pogodb. Višina zavarovanja mora biti enaka znesku glavnice (1:1), posojilo pa se lahko odobri in izplača že v enem dnevu. Najdaljša ročnost posojil za podjetja na Borzi terjatev znaša 6 mesecev.

Ključni mejnik za podjetje

"Lansiranje kratkoročnih posojil za podjetja predstavlja ključni mejnik za Borzo terjatev, ki se je v zadnjih letih postopno preobrazila iz spletnega trga terjatev v delujoč poslovni model peer-to-peer bančništva. Tehnologija finančne platforme Borze terjatev omogoča izjemno učinkovito procesiranje finančnih poslov - posojila in odkupi terjatev - in posredovanje med podjetji prejemniki financiranja ter podjetji z likvidnostnimi presežki, ki na Borzi terjatev delujejo kot vlagatelji," razlaga direktor Borze terjatev Marko Rant.

Do likvidnih sredstev z le nekaj kliki

Dodaja, da lahko prejemniki financiranja likvidna sredstva na Borzi terjatev pridobijo že z nekaj kliki, na drugi strani pa je uporabniška izkušnja za vlagatelje zelo podobna plasiranju depozita na banki in je primerna za katerokoli podjetje z likvidnostnimi presežki.

"Ravno visok nivo avtomatizacije Borzi terjatev omogoča učinkovito servisiranje majhnih in srednje velikih podjetij, ki jim banke iz objektivnih razlogov težje sledijo pri njihovi hitri rasti," še pravi Marko Rant.

Borza terjatev podjetjem z likvidnostnimi presežki ponuja privlačno alternativo bančnim depozitom in jim omogoča, da na povsem enostaven način kratkoročno plasirajo svoja denarna sredstva v razpršen portfelj nizko tveganih, kvalitetnih poslovnih terjatev in posojil do drugih slovenskih podjetij s pričakovanim letnim donosom okrog 5 odstotkov.

Do danes zagotovili že 80 milijonov evrov financiranja

"Na Borzi terjatev podpiramo rast malih in srednje velikih podjetij in zasledujemo cilj izboljšanja njihovega poslovnega okolja. Podjetjem smo do danes zagotovili že 80 milijonov EUR financiranja, med vlagatelji na Borzi terjatev pa so tudi že nekatere večje finančne ustanove, ki so prepoznale potencial poslovnega modela vzajemnega financiranja. Za varnost naloženih sredstev vlagateljev skrbi napreden sistem upravljanja s tveganji, ki smo ga na Borzi terjatev razvili v sodelovanju z bonitetno hišo Bisnode," dodaja prokurist Borze terjatev Janez Klobčar.
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.