Alpe-Adria startup ekosistem po korakih do globalne prepoznavnosti

Dne 3. julij 2020 objavil Start:up Slovenija
 

Konec junija se je preko spleta odvijal Start:up Alpe-Adria Summit, dvodnevni dogodek slovenskih in avstrijskih deležnikov startup ekosistemov in mednarodnih gostov. Namen dogodka je bil okrepiti čezmejno sodelovanje, proučiti priložnosti in možne ukrepe za izboljšave v ekosistemu, hkrati pa je bil promocija skupne vizije na evropski in globalni ravni.

 

Kljub ugodni geografski legi v središču Srednje Evrope, visoki kakovosti življenja in nizkim življenjskim stroškom, regija Alpe-Adria doslej ni igrala pomembne vloge na mednarodnem startup zemljevidu. Dejstvo je tudi, da kulturne in družbene norme niso posebej naklonjene podjetništvu v Avstriji in Sloveniji. Kljub temu se je na območju glavnih mest v obeh državah razvila živahna startup scena, kar pa ne velja za ostale obrobne regije izven glavnih mest. Zastavlja se vprašanje, kako uravnovesiti ta trend.

 

Manifesto kot ključen dokument za izboljšave 

Na Start:up Alpe-Adria Summitu je bil predstavljen tudi Alpe-Adria Startup and Scaleup Manifesto, ključen "živ" dokument, ki je odprt za konstruktiven dialog. Kirsten Tangemann iz projektne ekipe Start:up Alpe-Adria je povedala: "Ta dokument je zelo pomemben korak pri določanju, kako doseči rast ekosistema. Kot lahko spremljamo že vrsto let, v mednarodnem okolju številni startup ekosistemi rastejo, predvsem v velikih prestolnicah. Alpe-Adria regija je posebna, saj gre za obrobno območje, ki ni velika prestolnica, ki bi bila tako privlačna kot na primer London, Berlin, Barcelona."

 

V povezovanju je moč

Kako spodbuditi razvoj Alpe-Adria startup ekosistema, da bo postal mednarodno središče za inovativne startupe? Kot je povedala Kirsten Tangemann, je ključ do uspeha v izgradnji močne skupnosti: "Naša naloga je zgraditi dobro povezan sistem. Samo če smo povezani lokalno, lahko postanemo prepoznavni in povezani tudi v mednarodnem prostoru."

 

Ključni sklepi Manifesta

Manifesto je bil oblikovan na osnovi poglobljene analize značilnosti regije Alpe-Adria in ugotovitev, kaj startupi resnično potrebujejo. Dokument zajema 6 glavnih strateških področij in za vsako izmed njih predstavlja tudi konkretne predloge in pozive k akciji:

 • Ustvarjanje spodbudnega podpornega okolja
 • Širitev izobraževanja
 • Kako aktivirati talente in jih zadržati v regiji
 • Internacionalizacija
 • Zbiranje kapitala
 • Moč inovativnosti

 

Na vsakem izmed teh področij je že bilo narejenih nekaj korakov, vendar je potrebno še marsikaj izboljšati. Tako je na primer Avstrija med tremi najmanj učinkovitimi državami EU glede na število postopkov, ki so potrebni za začetek poslovanja, medtem ko je v Sloveniji stopnja prilagodljivosti javne uprave glede na potrebe startupov pod povprečjem EU.

 

Čeprav so že bile vpeljane nekatere izboljšave na področju administracije, administracija še zmeraj zelo obremenjuje startupe v regiji Alpe-Adria in to breme se zmanjšuje prepočasi, kar ovira inovativne in v rast usmerjene startupe pri konkurenčnosti na mednarodnih trgih. Prav tako bi bilo treba poenostaviti zakonodajne in regulativne okvirje.

 

Ta dokument naj bi spodbudil razprave med deležniki na avstrijskem Koroškem, Štajerskem, Gradiščanskem, v Sloveniji in severni Italiji in predstavlja enega izmed številnih nadaljnjih korakov do tesno povezane mreže. Tako bo lokalno močna mreža prispevala h globalni rasti.

 

Iz primerov dobrih praks se lahko marsikaj naučimo

V zadnjem času so bili tako v Avstriji kot tudi v Sloveniji že izvedeni številni ukrepi za izboljšanje pogojev za startup podjetja. Obstajajo številni primeri dobrih praks iz slovenskega in avstrijskega startup ekosistema, ki jih najdete tudi v Manifestu, kot na primer:

 

 • SPIRIT Slovenija podpira SIO - subjekte inovativnega okolja, ki so večinoma poslovni inkubatorji in tehnološki parki. Ponujajo brezplačno podporo potencialnim podjetnikom, startupom in scaleupom z delavnicami, mentorstvom in strokovnim svetovanjem.
 • Slovenski podjetniški sklad zagotavlja nepovratna sredstva za inovativne startupe in semenski kapital za podporo hitre rasti na globalnem trgu.
 • Startup Plus Program, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad, združuje vse ključne elemente podpore, ki jih potrebujejo inovativni startupi za hitro globalno rast, od finančnih spodbud do mentorstva in usposabljanja.
 • Program "Internationalization Assistant", ki ga izvaja KWF, je dvoletni program usposabljanja in kvalifikacij, ki podpira zaposlene v koroških podjetij pri izvajanju projektov strateške internacionalizacije in koristi, ki jih prinesejo izkušnje in izmenjava informacij.
 • Podim je najvplivnejši tehnološki in startup dogodek v Srednji in Vzhodni Evropi, ki povezuje inovacije s poslovnimi priložnostmi in kapitalom ter znanjem in izkušnjami. Podim kot neprofitna platforma služi kot pomembna odskočna deska za startupe iz Srednje in Vzhodne Evrope pri vstopu na tuje trge izven te regije.
 • BABEG Venture Fund investira skupaj z zasebnimi, neodvisnimi soinvestitorji v inovativna ter v rast in tehnologijo usmerjena MSP. Poleg tega zagotavlja sklad podjetjem, v katera investirajo, močno mrežo z know-howom in strateškimi koristmi.
 • INNOVUM, platforma Univerze v Mariboru za pospešitev prenosa znanja in tehnologij v podjetniško prakso.
 • POPRI, slovensko podjetniško tekmovanje za mlade, ki poteka enkrat letno in ga organizirajo Primorski tehnološki park, SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad z namenom podpreti razvoj podjetniškega razmišljanja, ustvarjalnosti in inovativnosti.

 

Več primerov dobre prakse najdete v Manifestu. Prenesite si ga!

 

Čas je za akcijo

V okviru Start:up Alpe-Adria projekta sodelujejo partnerji Start:up Slovenija (Tovarna podjemov), Lakeside Science & Technology Park, Tehnološki park Ljubljana, in Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds, ki s skupnimi močmi podpirajo razvoj čezmejnega Alpe-Adria startup ekosistema.

 

 

Sedaj je čas, da deležniki in oblikovalci politike določijo ustrezne ukrepe, ki jih bo potrebno izpeljati pravočasno za doseganje kar največjega učinka. To je edini način, da lahko dosežejo manjši ekosistemi hiter napredek v prihodnjih 10 do 20 letih in ne ostajajo zadaj.

 

Udeležencem Summita je Kirsten Tangemann še dejala: "Želimo postati boljši. Manifesto je dokument, s katerim lahko ljudem povemo, kaj regija ponuja, saj v njem predstavljamo tudi primere dobrih praks in kaj že obstaja pri nas. Naša želja je, da bi se odločevalci seznanili s tem dokumentom in pričeli z diskusijo in izvajanjem v tej smeri ter rednim spremljanjem, kako lahko postanemo prepoznavni v mednarodnem merilu, da si bodo posamezniki želeli priti v našo regijo, ker bodo verjeli, da je tukaj super okolje za poslovanje. Sedaj je čas za akcijo!"

 

Želite prejeti svoj izvod Manifesta? Prenesite si ga!

 

 

 

 

###

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

 

Značke
Start:up Alpe-Adria Manifesto Čezmejno sodelovanje
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.