Finančna + vsebinska podpora = več možnosti za uspeh

Dne 31. oktober 2020 objavil Mitja Sagaj
 

Slovenski podjetniški sklad je skozi leta podpore inovativnih zagonskih podjetij s pomočjo nekaterih deležnikov iz podpornega okolja prišel do pomembnih spoznanj, kaj vse podjetja, predvsem pa podjetniki dejansko potrebujejo. In to ni le finančna podpora, ampak tudi vsebinska, združena pod imenom Startup Plus Program.

 

Finančna podpora je osnova razvoja vsakega podjetniškega ekosistema in v Sloveniji so ta osnova zagonske spodbude P2, semenski kapital SK75 in tudi (so)investicije SI-SK.

 

 

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je:

 • v zadnjih 10 letih podprl 800 mladih inovativnih podjetij z več kot 70 milijoni evrov finančnih spodbud,
 • od začetka programov SK (semenski kapital) leta 2014 do danes podprl več kot 400 podjetij,
 • v tem času v 97 podjetij investiral 8,8 mio EUR semenskega kapitala, ki je bil pospremljen z 8,5 mio EUR zasebnih investicij,
 • samo v letu 2020 preko finančnih spodbud odobril 6,31 mio EUR in podprl 111 inovativnih projektov.

 

Finančne spodbude v letu 2020 so bile razdeljene takole:

 • nepovratne spodbude P2 za 40 inovativnih projektov v višini 2,16 mio EUR

 • nepovratne spodbude za zagon v problemskih regijah P2R za 55 projektov na problemskih območjih v višini 2,2 mio EUR

 • konvertibilna posojila SK75 za 14 projektov v višini 1,05 mio EUR

 • soinvestiranje z neodvisnimi zasebnimi investitorji SI-SK za 2 projekta v višini 0,9 mio EUR

 

Uspeh vseh aktivnosti potrjuje tudi bilanca leta 2019, ki kaže, da je v letu 2019 80 portfeljskih podjetij SPS ustvarilo 15 milijonov evrov prihodkov.


 

Z znanjem je mogoče denar uporabiti bolje

Se je pa skozi leta pokazalo, da je treba podjetnike, ki znajo v prvi vrsti predvsem razvijati svoje izdelke ali storitve, saj izhajajo iz bolečin svojih strank, opolnomočiti na številnih drugih drugih področjih, predvsem pri prodaji, marketingu, organizaciji poslovanja ter jih pripraviti tudi na številne izzive na njihovi nadaljnji poti. Na primer na rast, na širitev na tuje trge, na iskanje investicije, …


 


 

“Osnovni namen je ta, da podjetja zraven finančne spodbude dobijo še vse, kar potrebujejo, da bo ta finančna spodbuda čim bolje uporabljena. To pomeni, da jim Slovenski podjetniški sklad sledi v vseh segmentih, njihovim potrebam,” pravi direktorica SPS mag. Maja Tomanič Vidovič.


 

Startup Plus Program vključuje:

 • mentorsko podporo 147 mentorjev po sistemu najboljšega ujemanja med podjetniki in mentorjem,

 • Push2start: pospeševalniški program za prejemnike zagonske spodbude P2,

 • SK Growth Camp: intenziven pospeševalniški program za globalno rast podjetij, prejemnike semenskega kapitala SK,

 • Startup kliniko: podpora podjetjem pri odpravi kritičnih poslovnih tveganj

 • Next Round investicijsko konferenco: trening pitcha, demo dnevi in mednarodna investicijska konferenca

 • KorpoStart: program za povezovanje startup podjetij in korporacij z iskanjem skupnih strategij,

 • INTL: program in individualna podpora pri vstopu na mednarodne trge,

 • Podim DX: najvplivnejših startup in tehnološki dogodek v regiji, ki povezuje startupe, investitorje in druge deležnike podjetniškega ekosistema ter podpornega okolja,

 • HardwareSTART: vertikalni pospeševalnik za industrijo strojne opreme,

 • Scaleupgrade: specializiran program in srečanja za scaleup podjetja,

 • Pospeševalnik prodaje: program z znanji in veščinami za pospeševanje prodaje,

 • Šolo za mentorje: izobbraževanje startup in scaleup mentorjev po načelu “train the trainers”,

 • Šolo za investitorje: izobraževanje za bodoče investitorje

 • Teambuilding+: “all-inclusive” povezovalni, izobraževalni in družabni dogodek SKupnosti. 

Mentorji lahko podjetnikom prihranijo modrice

 

Izgradnja odličnega mentorskega sistema - baza s strani SPS potrjenih mentorjev zdaj vključuje že 147 mentorjev - se je potrdila za najbolj dragoceno obliko vsebinskega dela pomoči startup podjetjem.

 

 

“Razvoj novih idej in novih podjetij, ki nastanejo iz teh idej, je zelo zahteven proces, ki terja od posameznika veliko sprememb in osebnostnega razvoja v relativno kratkem času. In ker je čas relativno kratek, spremembe pa relativno velike, ustvarja to velike pritiske na podjetnike, veliko potreb po novih znanjih in drugačnih pogledih na stvari in tukaj lahko odigrajo mentorji pomembno vlogo,” pravi dr. Rok Stritar, vodja Šole za mentorje, ki deluje po načelu “train the trainers”.

 

Prejemniki konvertibilnih posojil SK75 so upravičeni do 25 ur mentoriranja na leto, prejemniki zagonske spodbude P2 in soinvesticije SI-SK do 10 ur mentoriranja.


 

Podjetniki cenijo vsebinsko podporo

 

“Mentorstvo je bilo za nas pomembno, ker smo dobili izkušenega podjetnika, ki nam da dragoceno mnenje o tem, kaj smo naredili, kaj bi še lahko izboljšali, da bi dosegli še boljše rezultate,” pravi Nastja Kramer Pesek, ustanoviteljica in direktorica Malince, prejemnice SK75.

 

 

“Podporno okolje je izjemnega pomena, predvsem zato, ker nikoli ne veš vsega, moraš se učiti in izmenjevanja znanja z nekom, ki je v podobni fazi, je nekaj, kar najbolj pripomore k hitri rasti,” pravi Rok Gulič, ustanovitelj in direktor Ollo Audio.

 

“V bogatem naboru vsebin vselej najdeš tisto, ki odgovarja na tvojo šibko točko,” pravi Klemen Furlan, Giro Car Share

 

Uspešni “exiti” so dokaz uspeha 

“Za naše podjetje so bili programi financiranja SPS-a ključnega pomena. S pomočjo Sklada smo uspeli narediti prve korake v podjetništvo,” pravi Tomaž Levak, soustanovitelj in direktor podjetja OriginTrail, ki je koristilo SPS-ova P2 in SK50, zdaj pa po več investicijah že išče novo investicijsko rundo.


 


 

Med podjetji, ki jih je podprl SPS, in so uspešno vrnili konvertibilna posojila, ob tem pa našli tudi močne partnerje/investitorje, so tudi Nervteh (prevzel jih je AMZS), Daibau - Moj mojster (vanje sta investirala hrvaški in nemški sklad, postali so del skupine Daibau) in Simarine (vanje je lastniško vstopil močan nemški partner).

 

 

Vse več investicijskih priložnosti doma

Celovit razvoj slovenskega podjetniškega ekosistema je stopnjo zrelosti podjetij dvignil tudi na raven, da so ta vse bolj zanimiva za investiranje. Ne le za investicije v začetni fazi, ampak tudi za bolj resne investicije.


 


 

“Imamo vse, kar potrebujemo: imamo startupe, investitorje, mentorje in SPS, ki je doslej diktiral zelo hiter tempo razvoja in nas pripeljal do te točke,” pravi investitor Aljoša Domijan, ki pa opozarja, da marsikateri slovenski startup že danes potrebuje milijonske investicije, zanje pa manjka predvsem kapitala doma.


 

Sodelovanje je pot do uspeha

Tudi uveljavljena podjetja se vse bolj zavedajo pomena sodelovanja s startupi za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in nekatera že sklepajo partnerstva s svojimi agilnimi partnerji.

 

Mateja Lavrič, direktorica korporativnega sklada Kolektor Ventures, pravi, da je vloga SPS izjemno velika, predvsem v začetnih fazah razvoja startupov.


 


 

“Mislim, da so mlada zagonska podjetja bistvo razvoja v Sloveniji,” pravi dr. Jure Knez, ustanovitelj in direktor visokotehnološkega podjetja DEWESoft, ki uspešno deluje tudi v startup okolju.


 

Majhnost je lahko tudi prednost. Velika prednost

Vsak dober startup ekosistem ima tudi svoje ambasadorje, svojevrstne eminence, ki niso le dokaz odličnosti nekega okolja, ampak imajo pogosto tudi drugačno perspektivno nanj. Pogosto zato, ker imajo bogate izkušnje v tujini, tam nemalokrat tudi živijo, izkušenj s podjetništvom in domačim ekosistemom pa toliko, da je njihov pogled nanj vselej dragocen.


 

 

“Za nas podjetnike je podpora, ki jo dobimo od ekosistema, ključnega pomena,” pravi Jaka Levstek, soustanovitelj in direktor d.labs, in dodaja, da je odlika slovenskega podjetniškega ekosistema predvsem to, da je majhen: “V smislu, da smo vsi zelo blizu, le en korak oddaljeni od drugega, kar na začetku podjetniške poti pomeni veliko.”
 

Pot, ki jo je z modelom finančne in vsebinske podpore ubral Slovenski podjetniški sklad z namenom, da slovenski startup ekosistem rodi čim več gazel, ki bodo jutri uspešna podjetja , ki bodo nazaj v slovenski ekosistem vračala znanje in energijo, da bo okolje rojevalo nove in nove uspešne startupe, se torej vselej znova potrjuje za pravilno.

  

###

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

Značke
Startup Plus Program SPS Slovenski podjetniški sklad Vsebinska podpora
Komuniciranje in PR Start:up Slovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.