3,3, milijona evrov za spodbujanje digitalne preobrazbe za gospodarstvo in javni sektor

Dne 27. junij 2022
 

Konzorcij DIGI-SI je dosegel zadan cilj in si pridobil status Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča (EDIH), za katerega se je potegovalo kar 331 kandidatov. Za spodbujanje digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja bo v naslednjih 3 letih na voljo nekaj več kot 3,3 milijona evrov, pri čemer se bodo aktivnosti osredotočile na uvajanje novih pristopov in procesov z uporabo naprednih tehnologij.

 

Tako bo Konzorcij DIGI-SI, ki ga pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru oziroma DIH UM sestavlja še šest partnerjev, in sicer, Inštitut Jožef Stefan, DIH Slovenije, Tehnološki park Ljubljana, Arctur, ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje, spodbujal digitalno preobrazbo v gospodarstvu in javnem sektorju s pomočjo najsodobnejših digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, visokozmogljivo računalništvo, masovni podatki, razširjena/navidezna resničnost ob zagotavljanju kibernetske varnosti ter potrebnih digitalnih znanj.

 

Digitalizacijo na omenjenih področjih bo EDIH Konzorcij DIGI-SI dosegal med drugim v obliki podpore gospodarstvu in javni upravi pri izobraževanju in ozaveščanju o tem, kaj napredne digitalne tehnologije so in kako se jih lahko uporabi za pospeševanje razvoja in delovanja; eksperimentiranju pred investiranjem v napredne digitalne rešitve; izvajanju ocen digitalne zrelosti podjetij in organizacij; povezovanju podjetij in organizacij z raziskovalci in inovacijskim ekosistemom; ter v obliki pomoči pri iskanju financiranja.

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.