25 milijonov evrov za pomoč malim in srednje velikim podjetjem na področju intelektualne lastnine

Dne 24. januar 2023
 

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (angl. European Union Intellectual Property Office - EUIPO) je objavil razpis sklada za pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za leto 2023.

 

MSP-ji s sedežem v Evropi bodo lahko zaprosili za sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine.

 

Sofinanciranje bo potekalo v obliki vrednotnic:

  • vrednotnica 1: storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (storitev IP Scan),
  • vrednotnica 2: varstvo znamk in modelov v EU in zunaj EU.

 

Urad za intelektualno lastnino pri izvajanju storitve IP Scan tudi v letu 2023 ne sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji podobno storitev izvaja brezplačno. (Prva informacija o intelektualni lastnini - Prva i).

 

Skupni proračun, ki je v letu 2023 na voljo za sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine, je 25 milijonov evrov.

 

Vsako MSP lahko zaprosi za eno vrednotnico na posamezno vrsto dejavnosti intelektualne lastnine v okviru pravil in omejitev financiranja iz razpisa.

 

Na področju znamk in modelov je najvišji znesek pomoči do 1000 evrov na upravičenca, uporabljale pa se bodo naslednje stopnje sofinanciranja:

  • varstvo znamk in modelov v EU (prijave na nacionalni in regionalni ravni ter ravni EU): 75 odstotkov povračilo upravičenih pristojbin,
  • varstvo znamk in modelov zunaj EU (mednarodne prijave): 50 odstotkov povračilo upravičenih pristojbin.

 

MSP s sedežem v Evropski uniji (EU) lahko preko razpisa za zbiranje predlogov zaprosijo za sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine.

 

Akademija EUIPO organizira 31. januarja 2023 spletni seminar, na katerem bo predstavljen postopek prijave in prejema finančne pomoči sklada za leto 2023. Na spletni strani  EUIPO se lahko prijaviš na spletni seminar (v angleščini).

 

PRIJAVA NA SEMINAR

 

Razpis se izvaja v okviru pobude Ideas Powered for Business SME Fund in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Pobudo sofinancirata Evropska komisija in EUIPO, izvaja pa se v sodelovanju z nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastnino iz EU.

 

Vir: Gov.si

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.