​Slovenski podjetniški dan ali kako do povratnih in nepovratnih sredstev?

Dne 25. maj 2015 objavil Stanislava Vabšek
 
V sredo, 27. maja, ob 9h do 13h, vabljeni v hotel Lev, kjer revija Start up Kapital skupaj s partnerji projekta - Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenskim podjetniškim skladom, Ekoskladom, Slovenskim regionalno razvojnim skladom, SID banko, Abanko Vipa in MK projekti, organizira Slovenski podjetniški dan, ki bo potekal na temo ”Kako do ugodnih finančnih sredstev s pomočjo državnih inštitucij in strukturnih skladov”.


Prijavite se do torka!

Na podjetniškem dnevu bodo predstavljene različne finančne vzpodbude podpornih inštitucij, ki so za podjetniški sektor na voljo v letu 2015! Po predstavitvah (od 11.15h naprej) bodo lahko podjetniki dobili tudi konkretne informacije na info točkah. Vsa predavanja so brezplačna. Obvezna je prijava na e-mail mario.pirtovsek@slotur.com! Ob prijavi navedite tudi, ali želite svetovanje na info točkah in katerih. Zadnji tok za prijavo je torek, 26. maj 2015. 
 

Program Slovenskega podjetniškega dneva

9.10 - 9.20 Uvodni nagovor
Mag Sabina KOLEŠA, direktorica direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
 
9.20 - 9.40  Predstavitev garancij, direktnih kreditov, lastniškega financiranja in posebnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada 
Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada. 
 
9.40 - 10.00 Ugodne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada v letu 2015 
Velislav ŽVIPELJ, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada
 
10.00 - 10.20 Kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe, samostojne podjetnike in lokalne skupnosti
Gregor Rome, Eko sklad
 
10.20 - 10.40  Predstavitev produktov SID banke za malo gospodarstvo in drugih programov
Roman ROJC, izvršni direktor SID banke
 
10.40 - 11.00  Kaj banke kreditiramo?
Dejan Pejić, direktor sektorja poslovanja s srednjimi in malimi družbami, Abanka Vipa d.d.

11.00 - 11.15 Izzivi podjetnikov v povezavi s financiranjem rasti in razvoja v finančni perspektivi 2014 - 2020
Miha Jazbinšek, MK projekt

11.15 - 13.00 Možnosti individualnega svetovanja na info točkah
Svetovali vam bodo strokovnjaki Slovenskega podjetniškega sklada, Eko sklada, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, SID banke, Abanke Vipa, Mk projektov. 
 
Značke
Slovenski podjetniški dan SPS Slovenski podjetniški sklad
Komuniciranje in pr Start:up Slovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.