Startup trening za prijavo na razpis P2 Sežana Inkubator Sežana

27. marec 2024 Ob 9.00
Kraška ulica 2, Sežana
Datum in ura
Sreda, 27. marec 2024
9.00 - 17.00 CEST
Lokacija
Kraška ulica 2, Sežana

 

Ključne informacije za v koledar

KDAJ? 27. 3. 2024 od 9:00 - 17:00

KJE? Kraška ulica 2, Sežana, 1. nadstropje, konferenčna dvorana

IZVAJALEC: Inkubator Sežana

 

PRIJAVA

 

Program

08:30 Registracija, prihod udeležencev in pozdrav izvajalca treninga

 

09:00 - 10:00 Predstavitev razpisa

 

Podrobna predstavitev javnega razpisa P2 in postopka oddaje vlog, s posebnim poudarkom na vsebinskih razlikah med javnim razpisom P2 2024 in javnimi razpisi P2 iz prejšnjih let

 

Kratka predstavitev drugih spodbud Sklada in širšega ekosistema za inovativna zagonska podjetja

 

10:00 - 10:15 Odmor za osvežitev

 

10:15 - 12:15 Vsebinska obrazložitev in napotki za izpolnjevanje prijavnice

 

Predstavitve in praktične vaje s področja razvoja inovativne poslovne ideje, s poudarkom na vključevanju trajnostnih vidikov, izgradnje poslovnega modela z uporabo orodja kanvas poslovnega modela ('business model canvas'), priprave kratke predstavitve ('pitch') v video formatu, ustanovitve podjetja in ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja.

 

12:15 - 13:00 Odmor za kosilo

 

13:00 - 15:00 Pitch inovativnih idej udeležencev/projektov

 

Kratke (90s) predstavitve oz. pitch-i inovativnih poslovnih idej udeležencev. Na Pitche bodo povabljeni relevantni deležniki inovativnega zagonskega ekosistema, to so uveljavljena start-up podjetja, investitorji, start-up mentorji, ekspertni svetovalci, z namenom zagotoviti povratno informacijo in podati predloge za izboljšanje. Pitch vašega projekta je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi (obrazec 6 razpisne dokumentacije).

 

15:00 - 15:15 Odmor za osvežitev

 

15:15 - 18:15 Individualna 10 minutna svetovanja

 

Vsakemu udeležencu/projektu bomo na podlagi slišanega pitcha zagotovili kratka (največ 10 min) individualna svetovanja glede izvedljivosti in nadgradnje inovativne poslovne ideje.

 

PRIJAVA

 

 

Rok za prijavo

Prijave bodo odprte do 13. marca do 14.00 ure. Po tem roku prijava na trening več ne bo mogoča.

 

 

Obveščanje o lokaciji izvedbe

Potrditev o razvrstitvi na lokacijo prejmete na svoj elektronski naslov v najkasneje v ponedeljek 15. marca. Prijave, ki ne bodo izbrane za primarno izbrano lokacijo bodo na elektronski naslov 15. marca prejele tudi prijavnico za lokacije z razpoložljivimi kapacitetami, na katere bo prijava potekala po principu “prvi pride, prvi melje".

 

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z izvedbo treninga na Inkubatorju Sežana pišite na maja@inkubator.si.

 

Za dodatne informacije v zvezi s pogoji razpisa in prijavo na razpis pišite na info@podjetniskisklad.si.

 

 

Mentorji, ki bodo izvajali trening

 

Image 1

Kdo je Maja Cergol Lipnik?

Mag. Maja Cergol Lipnik ima več kot 20 leti izkušenj v raziskovalni sferi, visokem šolstvu in podjetniškem svetu je delovala kot vodja projektov, raziskovalka, podjetniška svetovalka in mentorica za start-upe. Sodelovala je v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih, katerih cilj je bil spodbujanje podjetništva in krepitev sodelovanja med raziskovalno sfero in gospodarstvom. Svoje znanje je delila s podjetji, inovatorji, študenti ter raziskovalci na področjih upravljanja inovacij, internacionalizacije, financiranja ter prenosa znanja in tehnologij. Je aktivna članica dveh posebnih interesnih skupin v okviru European Business and Innovation Centre Network (EBN): SIG Digitalne, kreativne in kulturne industrije ter SIG Trajnost, agroživilstvo in zdravje. Kot svetovalka, razvijalka podjetniških programov, mentorica in predavateljica odlično razume potrebe start-up podjetnikov in prepozna podjetniški potencial. S svojimi izkušnjami in povezavami zna poiskati optimalne rešitve podjetniških problemov in jih posredovati na razumljiv in učinkovit način.

Image 2

Kdo je Urška Mikuž?

Mag. Urška Mikuž ima izkušnje z delom v višješolskem izobraževanju in podjetniškem svetu. Zanima jo predvsem delo na področju socialnega podjetništva. Na Inkubatorju Sežana je zaposlena kot SPOT podjetniška mentorica. Poleg tega pomaga pri vodenju različnih projektov ter organizaciji raznih usposabljanj in podjetniških dogodkov.

 

Image 3

Kdo je Jožica Sofia Andrini?

Mag. Jožica Sofia Andrini ima več kot dvajsetletne izkušnje na področju projektnega vodenja, kontrolinga projektov in sodelovanja v razvojno raziskovalnih projektih. Kot strokovna in tehnična sodelavka je registrirana pri javni agenciji za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost R Slovenije (ARIS). Pri javni agenciji R Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT) je vpisana v bazo recenzentov razvojnih projektov ter v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja. Prav tako ima kompetence za SPOT svetovalca in podjetniškega mentorja. Večletne izkušnje ima s pripravami in samoocenitvijo vlog za Poslovno odličnost po modelu EFQM ter kot presojevalka za standarde kakovosti ISO 9001, 14001 in 45001. Svoja znanja in izkušnje je z inovativnim pristopom mentoriranja prenašala na mlade oz. novo zaposlene. Več kot desetletne uspešne izkušnje ima s pripravo in izvedbo investicijskih načrtov javno-zasebnih partnerstev ter programov koncesij za več projektov projektiranja, gradnje, financiranja in upravljanja vrtcev po modelu DB(F)OT.

 

 

 

 

O Inkubatorju Sežana

Inkubator Sežana od leta 1991 s svojimi storitvami podpira podjetništvo in razvoj v lokalnem in regionalnem okolju ter gradi inovativen podjetniški ekosistem. Zaradi dolgoletne tradicije, dobro zasnovanih in trdnih temeljev na področju podpore podjetjem, poznavanja okolja start-up podjetij, sodobno urejenih poslovnih in proizvodnih prostorov, odličnih logističnih povezav, bližine Italije kakor tudi Hrvaške, je Inkubator Sežana priljubljeno stičišče tako slovenskih kot tujih podjetnikov, ki imajo v Sloveniji ustanovljeno podjetje in ustvarjajo nova delovna mesta v regiji. Skupnost v Inkubatorju Sežana tvorijo člani, ki prihajajo iz več kot 55 podjetij različnih gospodarskih panog, mentorji, zunanji ter notranji strokovnjaki in skupaj gradijo podjetniški ekosistem.

 

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.