Izgradnja inovativnih poslovnih modelov

25. marec 2021 Ob 9.00
Online dogodek
Datum in ura
Četrtek, 25. marec 2021
9.00 - 12.00 CEST
Lokacija
Online dogodek

Spletni seminar za člane SRIP – Kako oblikovati inovativni poslovni model za uvajanje inovacij s področja krožnega gospodarstva v poslovno prakso?

 

V prvem delu seminarja bodo udeleženci spoznali elemente poslovnega modela ter izzive pri izgradnjih inovativnih poslovnih modelov s pomočjo orodja »Business Model Canvas« Alexa Osterwaldnerja. Teoretična izhodišča bomo nadgradili s predstavitvijo praktičnih primerov poslovnih modelov podjetij iz prakse.

 

V okviru drugega dela seminarja bodo udeleženci delali skupinsko na praktičnih primerih oblikovanja inovativnih poslovnih modelov s pomočjo orodja MIRO, pri čemer bomo spodbujali oblikovanje heterogenih skupin, da bo prišlo do sodelovanja med člani SRIP-Krožno gospodarstvo, predstavniki startup podjetji in drugih deležnikov četverne vijačnice. Vse s ciljem spodbujanja mrežnega partnerstva  in oblikovanja inovativnih poslovnih modelov, ki temeljijo na novih projektnih partnerstvih in vzpostavitvi novih dolgoročnih  verig vrednosti.

 

Z zadnjem delu seminarja bodo ekipe predstavile svoje izkušnje in izsledke in tudi podale povratno informacijo glede potenciala za vzajemno sodelovanje, pri čemer bodo skupaj z izvajalcem nakazali potencilne  nadaljne korake za sodelovanje na področju inoviranja.

 

Seminar nagovarja sledeča fokusna področja krožnega gospodarstva:

  • trajnostna energija,
  • biomasa in alternativne surovine,
  • funkcionalni materiali, procesi in tehnologij ter
  • krožni poslovni modeli.

 

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen članom strokovne in širše javnosti SRIP, potencialnim članom SRIP, deležnikom četverne vijačnice podjetniško-inovacijskega ekosistema in pri tem še posebej startup podjetjem, ki želijo sodelovati z uveljavljenimi podjetji v okviru SRIP. 

 

Prijave možne do 23.3.2021.


Glavni izvajalec seminarja Mag. Matej Rus:

Mag. Matej Rus je visokošolski predavatelj za podjetništvo. Svoje moči usmerja v pedagoško in raziskovalno kariero, ki jo je začel leta 1996 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ter v svetovalno dejavnost v podjetniški praksi, kjer svetuje podjetnikov pri gradnji startup podjetij ter uveljavljenim podjetjem pri spodbujanju inovacijske dejavnosti. Leta 2001 je soustanovil univerzitetni inkubator Tovarna podjemov, ki je eden ključnih elementov podpornega okolja za podjetništvo in mehanizem za prenos novosti z raziskovalnih inštitutov. Kot direktor Tovarne podjemov uresničuje začrtano vizijo danes zelo uspešno delujočega podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru. Tovarna podjemov pa ni samo univerzitetni inkubator temveč tudi nosilec nacionalne platforme Start:up Slovenija ter mednarodne konference PODIM. Je tudi ekspert evropskega Startup Monitor Tracker-ja ter ambasador Startup Europe za Slovenijo.

 

 

Lokacija dogodka in uporabljena orodja:

Seminar bo potekal online preko platforme ZOOM ter s pomočjo uporabe kolaborativne platforme MIRO za sodelovanje udeležencev v praktičnem delu seminarjev.

 

Organizator/ izvajalec dogodka:

Glavni izvajalec dogodka je Tovarna podjemov v sodelovanju s ŠGZ, upravljavko SRIP – Krožno gospodarstvo.

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.