Deseti Slovenski forum inovacij

17. november 2015 Ob 9.00
Datum in ura
Torek, 17. november 2015
9.00 - 0.00 CEST
Lokacija
Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi vse inovativne posameznike in podjetja, ki želijo s svojo inovacijo sodelovati na jubilejnem 10. Slovenskem forumu inovacij, k oddaji prijave do 11. oktobra 2015 (podaljšan rok). Osrednja nacionalna prireditev inovativnosti bo letos potekala 17. in 18. novembra 2015, sočasno kot COINVEST Venture Days 2015, in sicer v Športnem centru HIT v Šempetru pri Gorici.
 
Prijava inovacije je brezplačna. Avtorjem izbranih 45 inovacij bo omogočen brezplačni razstavni prostor ter promocijske aktivnosti. Dodatno pa bo letos zagotovljena organizacija neposrednih poslovnih stikov in pogovorov z različnimi strokovnjaki, poslovneži in investitorji ter možnost neposredne predstavitve inovacije pred tujimi investitorji na dogodku COINVEST Venture Days 2015, ki bo potekal na isti lokaciji, vzporedno z drugim dnem Slovenskega foruma inovacij. 
 

Osebne predstavite

V drugi fazi ocenjevanja bo imelo vseh 45 izbranih avtorjev inovacij možnost osebne predstavitve pred posebno komisijo, ki bo odločila o prejemnikih posebnih priznanj. Osebne predstavitve pred komisijo bodo predvidoma potekale v drugem tednu novembra, po tem, ko bo z njimi izvedena 2-dnevna priprava na učinkovito predstavitev inovacije.
 

Tekmovalne kategorije

SPIRIT Slovenija bo ocenjevala ter razglasila slovenske inovacije leta 2015 v naslednjih kategorijah:
  • inovacija posameznika ali skupine posameznikov,
  • inovacija mikro podjetja,
  • inovacija malega podjetja,
  • inovacija srednjega ali velikega podjetja,
  • letos bo prvič podeljeno tudi posebno priznanje za inovacijo z družbenim učinkom med vsemi prijavljenimi inovacijami.

Strokovna komisija

V postopek izbora bo strokovna komisija vključevala zunanje strokovnjake z različnih tehnoloških in poslovnih področij ter s tem dala verodostojen pečat inovativnosti in tehnološki razvitosti, kar je lahko za prijavitelja dodatno priznanje ali dobra konkurenčna prednost. Najpomembnejši ocenjevalni kriteriji bodo izvirnost ideje, stopnja novosti, obstoječa stopnja oziroma možnost komercializacije (tržna privlačnost ideje), praktična in uporabna izvedljivost, stopnja izvedbe in dodelanosti, ekonomski učinki in neposredni družbeni učinki.
 
Podrobnosti o projektu ter spletni obrazec najdete na www.foruminovacij.si.

Več informacij: sfi@spiritslovenia.si
 

*********************************
Slovenski forum inovacij je poslovni dogodek, na katerem so predstavljene najbolj perspektivne slovenske inovacije. Poslovni dogodek vsako leto obišče nekaj tisoč podjetnikov, razvojnikov, raziskovalcev, inovatorjev, managerjev, predstavnikov podpornih institucij, novinarjev in tistih, ki se spogledujejo s podjetniško potjo, zato je ena izmed ključnih prednosti sodelovanja na dogodku v pridobivanju poslovnih stikov in mreženje. 10. Slovenski forum inovacij bo potekal 17. in 18. novembra 2015 v Šempetru pri Gorici v Športnem centru HIT. Organizator dogodka je Javna agencija SPIRIT Slovenija s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.