Inovacijski modeli podjetij za pospeševanje inovacij

11. marec 2021 Ob 9.00
Online dogodek
Datum in ura
Četrtek, 11. marec 2021
9.00 - 12.00 CEST
Lokacija
Online dogodek

Spletni seminar za člane SRIP – Kako do prebojnega podjetja na področju krožnega gospodarstva s pomočjo uporabe uveljavljenih inovacijskih modelov in v sodelovanju s startup podjetji?

 

Gre za uvodni seminar v seriji treh seminarjev, na katerem bomo predstavili osnovne elemente inovativnega podjema ter kako jih najboljša startup in uveljavljena podjetja udejanjajo v praksi. Ob tem se bomo osredotočili na ključne izzive izvajanja procesov inoviranja v uveljavljenih podjetjih, kjer velikokrat obstoječa kultura podjetja ni naklonjena inoviranju. Spoznali bomo pomen notranjih podjetnikov, ki so zagnani pri uvajanju novih rešitev v podjetje in so ambasadorji sprememb. Prav tako so ključni člen povezave s startup podjetji.

 

V okviru seminarja bomo spoznali najuspešnejše inovacijske modele, ki spodbujajo podjetniške procese v uveljavljenih podjetjih in jih delajo bolj odprte za sodelovanje s startup podjetji in drugimi podjetniškimi pobudami. Osredotočili se bomo na:

  • Speed Boat Model,
  • Sprint Model,
  • Entrepreenurship in Residence model,
  • Time Off Model,
  • Speed Lane Model in
  • Tool centered model.


Vsi ti modeli poskušajo pospešiti inoviranje v podjetju, kar je ključno tudi za podjetja, ki želijo uresničevati podjetniške priložnosti na področju krožnega gospodarstva in k temu pritegniti tudi startup podjetja in druge partnerje četverne vijačnice.

 

V praktičnem delu delavnice bodo udeleženci razmišljali o ustreznosti posameznih modelov za njihovo podjetje ter o potencialnih sinergijah sodelovanja s startup podjetji, ki bodo tudi prisotna na dogodku.

 

Seminar nagovarja sledeča fokusna področja krožnega gospodarstva:

  • trajnostna energija,
  • biomasa in alternativne surovine,
  • funkcionalni materiali, procesi in tehnologij ter
  • krožni poslovni modeli.


Komu je dogodek namenjen?

Seminar je namenjen članom strokovne in širše javnosti SRIP, potencialnim članom SRIP, deležnikom četverne vijačnice podjetniško-inovacijskega ekosistema in pri tem še posebej startup podjetjem, ki želijo sodelovati z uveljavljenimi podjetji v okviru SRIP. 

 

Prijave so možne do 9.3.2021.

 

Glavni izvajalec seminarja Mag. Matej Rus:

Mag. Matej Rus je visokošolski predavatelj za podjetništvo. Svoje moči usmerja v pedagoško in raziskovalno kariero, ki jo je začel leta 1996 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ter v svetovalno dejavnost v podjetniški praksi, kjer svetuje podjetnikov pri gradnji startup podjetij ter uveljavljenim podjetjem pri spodbujanju inovacijske dejavnosti. Leta 2001 je soustanovil univerzitetni inkubator Tovarna podjemov, ki je eden ključnih elementov podpornega okolja za podjetništvo in mehanizem za prenos novosti z raziskovalnih inštitutov. Kot direktor Tovarne podjemov uresničuje začrtano vizijo danes zelo uspešno delujočega podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru. Tovarna podjemov pa ni samo univerzitetni inkubator temveč tudi nosilec nacionalne platforme Start:up Slovenija ter mednarodne konference PODIM. Je tudi ekspert evropskega Startup Monitor Tracker-ja ter ambasador Startup Europe za Slovenijo.

 

Lokacija dogodka in uporabljena orodja:

Seminar bo potekal online preko platforme ZOOM ter s pomočjo uporabe kolaborativne platforme MIRO za sodelovanje udeležencev v praktičnem delu seminarjev.

 

Organizator/ izvajalec dogodka:

Glavni izvajalec dogodka je Tovarna podjemov v sodelovanju s ŠGZ, upravljavko SRIP – Krožno gospodarstvo.

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.