Od 04. do 06. novembra bomo skupaj z Zavarovalnico Sava,  Ljubljansko borzo, Evropsko vesoljsko agencijo in ostalimi CASSINI partnerji reševali 3 zastavljene izzive, TOP 3 zmagovalci pa bodo domov skupno odnesli 3.000 € - se pravi 1000 € na izziv, karte za Podim 2023 in še kaj.

 

Na CASSINI hekaton se lahko prijaviš na uradni TAIKAI platformi hekatona. V prvem koraku se registriraš in v drugem prijaviš na sam hekaton. Prijava je zelo preprosta in hitro opravljena. 

 

PRIJAVI SE TUKAJ

 

Zakaj sodelovati?

 

Če si študent …

… in te zanima uporaba vesoljskih tehnologij v podjetniški praksi, je to edinstvena priložnost za nova osvojena znanja, razmišljanje izven okvirja in iskanje rešitev, s katerimi lahko pokažeš svoj talent in izboljšaš svoje karierne priložnosti. 

 

Če si podjetje, ki …

… posluje na področju finančnega sektorja, zeleno-trajnostnih rešitev ali vesoljskih tehnologij, je to edinstvena priložnost za povezovanje s talenti in drugimi podjetji, odkrivanje novih možnosti za bolj zeleno delovanje in za seznanitev s priložnostmi, ki jih omogočajo evropske vesoljske tehnologije.

 

Če si startup, ki …

… svoje rešitve snuje okoli finančnega sektorja, zelenega podjetništva ali vesoljskih tehnologij, je to edinstvena priložnost za predstavitev tvoje ideje, povezovanje z izkušenimi podjetniškimi mački, nova partnerstva in za seznanitev s priložnostmi, ki jih omogočajo evropske vesoljske tehnologije. 

 

Če si strokovnjak …

… iz področja finančnega sektorja,  zeleno-trajnostnih rešitev ali vesoljskih tehnologij, je to edinstvena priložnost za deljenje svojega znanja z zagnanimi podjetniki in inovatorji ter za snovanje novih rešitev s pomočjo evropske vesoljske tehnologije.

 

 

Kako bodo nagrajeni tisti najboljši? 

Nagrade hekatona se delijo na 2 področji - na lokalne in na evropske. Lokalni zmagovalec se bo lahko za evropske nagrade potegoval 09. novembra 2022 na online demo dnevu.

 

Nagrade na lokalnem nivoju:

 1. 3000 € denarne nagrade za TOP 3 ekipe (Strokovna žirija bo iskala zmagovalca vsakega izziva posebej, denarna nagrada se bo tako razdelila na 3 enakomerne dele - 1000 € na izziv. Če zmagovalca vsakega izziva posebej ne bo mogoče določiti ali pa bo strokovna žirija ocenila, da ocenjevane skupine ne dosegajo določenih kriterijev, se bo denarna nagrada v primeru dveh zmagovalcev razdelila na 1.500 €, v primeru enega samega zmagovalca pa bo ostala v vrednosti 3.000 €),

 2. posebni poslovni razvojni paket za zmagovalca,

 3. splošna podpora Tovarne podjemov za poslovni razvoj podjetja za TOP 3 ekipe,

 4. startup vstopnice za PODIM konferenco za TOP 3 ekipe.

Organizatorji skupaj s partnerji CASSINI Hekatona pripravljamo še več privlačnih nagrad, ki jih bomo objavljali sproti.

 

Nagrade na evropskem nivoju:

 1. +100 mentorskih ur, 

 2. svetovanje s strani vodilnih evropskih strokovnjakov,

 3. predstavitev zmagovalne ideje pred evropsko skupnostjo.

Več o dosedanjih zmagovalcih si lahko ogledaš TUKAJ!

 

Kdo so naši partnerji?

 

 

 

Kakšne rešitve iščemo? 

Pričakujemo idejne rešitve enega izmed spodnjih treh izzivov, ki pri svojem delovanju uporabljajo vsaj en podatkovni vir Evropskega vesoljskega programa. 

Za navdih in primer si na povezavi oglej finaliste 3. CASSINI hekatona TUKAJ!

 

Kakšni izzivi te čakajo?

 

Lotili se bomo reševanja izzivov, ki so pomembni za našo prihodnost. Agenda si je zamisliti prihodnost financ, zavarovanj in naložb/investicij, ki izkorišča podatke evropskih vesoljskih programov Copernicus, Galileos in EGNOS.

 

 

IZZIV #1 Rešitve za spodbujanje zelenih in trajnostnih naložb

 

V današnjem svetu vlagatelji vse pogosteje uporabljajo okoljska in družbena merila, kar jim omogoča boljše, pa tudi lažje, prepoznavanje pomembnih tveganj ter priložnosti za rast. Pri izzivu št. 1 iščemo rešitve, ki bodo investitorjem in podjetjem omogočile zanesljive, trajnostne ter okolju prijazne naložbe s čim manj tveganja z upoštevanjem kriterijev ESG (Environmental, Social and Governance) in SRI (Socially Responsible Investing).  Gre torej za rešitve, ki bodo omogočale bolj pregledno investiranje v zeleno ozaveščena podjetja ter druge naložbene priložnosti, lažje iskanje in vrednotenje le-teh ter boljši pregled nad tveganji tovrstnih naložb. 

Udeležence spodbujamo, naj raziščejo naslednja področja:

 1. iskanje in vrednotenje naložb, ki omogočajo pozitiven vpliv na družbo ali okolje,
 2. upravljanje portfelja, ki temelji na kriterijih ESG in SRI,
 3. trajnostno poslovanje podjetij, 
 4. trgovanje z ogljičnimi kompenzacijami. 

Primer: Zamislite si rešitev, ki na podlagi satelitskih slik analizira trajnostno naravnanost posameznega podjetja (npr. toplogredne izpuste) in mu dodeli oceno, ki jo lahko uporabi investitor pri naložbenih odločitvah. 

 

 

IZZIV #2 Inovativna orodja in tehnologije za zavarovalništvo in bančništvo

 

Grožnje naravnih katastrof so vedno večje, zato si mnoga podjetja pomagajo predvideti njihove posledice s podatkovnimi orodji in tukaj so sateliti v veliko pomoč. S satelitskimi posnetki dobimo veliko bolj točne informacije, s tem pa je zaščita ljudi, narave in premoženja bolj zanesljiva. Zavarovalnice lahko s temi podatki obogatijo že obstoječe storitve ali pa razvijejo popolnoma nove. Sateliti, ki veljajo za najbolj natančne merilce časa, omogočajo finančnim institucijam natančne podatke in zanesljiva orodja za zagotavljanje varnosti ter sinhronizacije podatkov. Pri izzivu št. 2 iščemo rešitve, ki bodo omogočale boljšo sledljivost, razčlenjevanje podatkov, bolj natančne ocene tveganj, bolj natančne ocene škode, pripravo bolj dodelanih modelov tveganj in na splošno sprejemanje na podatkih temelječih poslovnih ter naložbenih odločitev. 


Udeležence spodbujamo, naj raziščejo naslednja področja:

 1. sledljivost, namenjena bančnim in finančnim institucijam,

 2. odškodninske zahtevke in ocenjevanje škode,

 3. modele in ocene tveganja,

 4. nove in inovativne zavarovalniške produkte,

 5. izdelava indeksov,

 6. finančna programska opreme ali mobilne aplikacije.

Primer: Zamislite si nov model obračunavanja zavarovalnih odškodnin v kmetijstvu, ki namesto dolgotrajnega ogleda na terenu, temelji na v naprej določenih vremenskih parametrih pridobljenih iz satelitov (t.i. index-based insurance).  

 

 

IZZIV #3 Nadgradnja globalnih finančno-analitičnih sistemov

 

Volatilnosti delniških trgov in finančnemu tveganju se lahko s pomočjo evropske vesoljske tehnologije ter podatkov, ki se jih z njeno pomočjo pridobi, izognemo oz. zmanjšamo njihov vpliv. S satelitskimi podatki lahko podjetja, organizacije, investitorji, zavarovalnice obogatijo  svojo poslovno in naložbeno strategijo ter se tako izognejo tveganjem. Še posebej občutljivo področje je blagovno trgovanje, pri katerem imajo še posebej veliko vlogo naravne katastrofe. Pri izzivu št. 3 iščemo rešitve, ki bodo omogočale boljši pregled in izkoristek podatkov, pridobljenih iz satelitov, na področju blagovne trgovine ter borznega trgovanja.

 

Udeležence spodbujamo, naj raziščejo naslednja področja:

 1. področje blagovne trgovine,

 2. področje nadzora borze,

 3. zmanjševanje finančnih tveganj.

Primer: Zamislite si rešitev, ki na podlagi količine padavin, prilagodi naložbene odločitve vezane na odkup žita iz določenega geografskega področja. 

Več o izzivih najdeš TUKAJ!

 

Od evropske satelitske tehnologije do 4 konkretnih poslovnih rešitev

 

Ker malce navdiha nikoli ne škodi, smo zate poiskali 4 prave pravcate uspešne poslovne primere, ki so tehnologijo evropskih satelitov že osvojili in uporabili na lastnih produktih oz. rešitvah. Njihovo preučevanje ti bo zagotovo predstavilo zastavljene izzive iz drugačnega zornega kota in ti dalo idejo ali dve o tem, kako se reševanja izzivov lotiti.

 

 

Big Terra Alpha je na misiji izboljšati upravljanje kmetijstva Afrike. V primerjavi z razvitim svetom imajo afriški kmetje na splošno zelo nizko stopnjo uspešnosti na področju pridelka,  svet afriškega kmetijstva pa je nepovezan in neučinkovit. Big Terra tako s pomočjo podatkov iz satelitov, vremenskih postaj in numeričnih vremenskih modelov kmetom ter kmetijskim službam zagotavlja dostop do podatkov v obliki podnebnih poročil, s katerimi so odločitve o sajenju in žetvi pridelka zanesljivejše, omogočen pa jim je tudi nadzor nad tem, kako pridelki rastejo, kje se nabira bolezen, kdaj grozi suša ipd..

 

Več o Big Terra poslovnem modelu najdeš TUKAJ! 

 

UBICUBE

 

Unicube Geospatial Solutions na področju geoprostorske inteligence razvija platformo, ki razume, kartira in napove prostorske vzorce v urbanih območjih, kar so še izjemno pomembni podatki za trg nepremičnin in urbanistični razvoj. Znotraj urbanih naselij se namreč demografska in gospodarska sestava prebivalstva lokalnih sosesk običajno zelo razlikuje. Znanje o teh prostorskih vzorcih in njihovem spreminjanju skozi čas je tako izjemno dragoceno za podjetja, ki lahko s pomočjo le-teh zmanjšajo tveganja pri poslovnih odločitvah. Ubicube algoritmi za natančnost uporabljajo satelitske posnetke, s pomočjo katerih lahko tako določijo indikatorje kot so gostota prebivalstva, dohodek gospodinjstva in dnevno/nočno aktivno prebivalstvo. Njihov pristop omogoča tudi pridobivanje zgodovinskih podatkov in njihovih trendov, kar tehnologiji omogoča celo napovedovanje prihodnjega razvoja demografskih in ekonomskih kazalcev.

 

Več o Ubicube poslovnem modelu najdeš TUKAJ! 

 

 

Podjetje Refarmo v kmetijsko industrijo prinaša satelitske rešitve. Razvili so rešitev OnDemand Digital Scout, ki samodejno obdeluje satelitske slike v oblaku. S tem tako zaključuje zdravstvene preglede polj, pripravlja zemljevide za gnojilne načrte, spremlja vlago, zbitost tal in težave z odvajanjem vode ter odkriva škodo zaradi vetra, poplav in toče, s čimer lahko pomaga tudi pri oceni zavarovalne škode. Z uporabo rešitve OnDemand Digital Scout se po navedbah podjetja Refarmo prihodek na sezono posevkov poveča za 100 evrov na hektar.

 

Več o Refarmo poslovnem modelu najdeš TUKAJ! 

 

 

Pri podjetju Orora Technologies so specializirani za zgodnje odkrivanje in spremljanje požarov v naravi z uporabo satelitskih podatkov ter naprednih požarnih algoritmov. Razvili so namreč prvo globalno storitev obveščanja o požarih v naravi, vključno z oceno tveganja, spremljanjem v realnem času in analizo škode. Njihovo platformo že uporabljajo vladne agencije, zavarovalnice in komercialni gozdarski operaterji po vsem svetu, saj z njo lahko spremljajo več kot 160 milijonov hektarjev gozdov. To pomaga blažiti okoljske in gospodarske vplive gozdnih požarov, kakor tudi drugih pojavov, povezanih s podnebnimi spremembami.

 

Več o Orora poslovnem modelu najdeš TUKAJ! 

 

 

Kateri mentorji ti bodo pomagali pri reševanju izzivov?

 

RINALDA KLEMENČIČ

 

Rinalda Klemenčič je direktorica Službe za inovacije in strateški marketing na Zavarovalnici Sava. Bogate izkušnje združuje z delom vodje in direktorice projektov z znanji iz več kot 10-letnega vodenja trženjskega komuniciranja. V marketingu storitev deluje pretežni del svoje poslovne kariere, zadnjih nekaj let je v finančni industriji. V Zavarovalnici Sava je odgovorna za tri vsebinske stebre: za področje inovacij in strateškega programa »Stranka v središču poslovanja« ter za direktno prodajo, kar vključuje tudi spletna sklepanja zavarovanj. V 2019 je bila članica žirij Diggit in Websi.

 

🔷 Njen LinkedIn si oglej TUKAJ!

 

Karmen Madjar

 

Karmen Madjar je samostojna strokovna sodelavka za inovacije in strateški marketing na Zavarovalnici Sava. Ima dobrih 7 let izkušenj z delom v finančno-zavarovalniški industriji. Magistrirala je na Univerzi v Ljubljani na Ekonomski fakulteti.

 

🔷 Njen LinkedIn si oglej TUKAJ!

 

 

 

JURIJ KODRE

 

Jurij Kodre deluje kot pomočnik članov uprave NLB. Njegovo poslanstvo je ozaveščanje o trendih napredne analitike in umetne inteligence znotraj kakor tudi izven Centra odličnosti za napredno analitiko v NLB Skupini. Je diplomirani fizik in programer (JAVA, C++, Python, Pascal, podatkovno in spletno programiranje) z zanimanjem za napredne algoritme ter optimizacijo in 11 let izkušenj v bančni industriji.

 

🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!

 

GREGOR SAKOVIČ 

 

Gregor Sakovič ima več kot 15 let izkušenj z delovanjem v finančni industriji. Je vodja Centra inovativnega podjetništva NLB, ki se osredotoča na razvoj inovativne poslovne ideje (po metodi Design thinking), poslovnega modeliranja (metodi Business model Canvas in Lean Canvas) ter na pripravo finančne funkcije in kreiranje finančnih projekcij (budgeting, stroškovne in prihodkovne kalkulacije) za startupe. Poseben poudarek namenja temi “kako se pogovarjati z banko” in bančnemu financiranju.

 

🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!

 

Matic Bitenc

 

Matic Bitenc je soustanovitelj in CEO podjetja Toshl, ki je ustvarilo priljubljeno aplikacijo za vodenje osebnih financ. Virtualno desno roko finančne moderne dobe danes po celem svetu uporablja več kot 3 milijone ljudi. Še v startup fazi so Toshl sprejeli v enega najuglednejših ameriških pospeševalnikov 500 Startups. 
 
🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!
 
 

Domen Mongus

 
Domen Mongus je profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) v Mariboru. Leta 2015 je bil del ekipe, ki je razvila najnatančnejši algoritem za prepoznavanje terena na svetu. Je član Laboratorija za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev na Univerzi v Mariboru.
 
🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!
 
 

Nina Kelemen

 
Nina Kelemen je vodja razvoja trajnostnega poslovanja na Zavarovalnici Triglav. Ima več kot 15 let izkušenj vodenja, na Zavarovalnici pa skrbi za trajnostno poročanje, strateške aktivnosti in zagotavljanje skladnosti z uredbo ESG uredbo.
 
🔷 Njen LinkedIn si oglej TUKAJ!
 
 
 

Aleš Furlanič

 
Aleš Furlanič je vodja inovacij in digitalnih strategij na Zavarovalnici Triglav. Oblikuje in razvija inovativne rešitve, ki jih poganja tako digitalna transformacija kot tudi vedenjska znanost z željo omogočiti najboljšo uporabniško izkušnjo do zdaj.
 
🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!
 
 
 

Žiga Čebulj

 
Žiga Čebulj je podjetnik, mentor, investitor in govorec. Verjame, da bodo zelene tehnologije bistveno izboljšale kakovost naših življenj, brez da bi pri tem uničevali okolje. Je specialist za poslovno modeliranje in strategije rasti. Je tudi zeleni mentor in svetovalec na področju inovacij, digitalizacije ter zelenih tehnologij pri CER Centru energetsko učinkovitih rešitev.
 
🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!
 
 

Grega Milčinski

 
Grega Milčinski je direktor podjetja Sinergise, ki ponuja satelitsko podprte rešitve na področju kmetijstva, nepremičnin in GIS orodij. Le-te so preproste za uporabo in so neodvisne od operacijskih sistemov ali katerih drugih platform. V Sinergise so razvili Sentinel Hub, revolucionarno rešitev, ki omogoča inovativen dostop do podatkov daljinskega zaznavanja in deluje v Amazonovem oblaku.
 
🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!
 

Tina Štrukelj

 
Tina Štrukelj je magistrica znanosti Pravne fakultete v Ljubljani in Mariboru, z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju energetike. Opravila je certificiranje za Vodjo trajnostne poslovne transformacije in je ambasadorka Evropskega podnebnega pakta. Od leta 2015 opravlja funkcijo Generalne sekretarke Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko. Trenutno zaključuje certificiranje za »project-level GHG accounting« pri GHG Management Institute.
 
🔷 Njen LinkedIn si oglej TUKAJ!
 

PETER MERC

 
Dr. Peter Merc je vodilni partner v svetovalni družbi Lemur Legal, ki je specializirana za zagotavljanje pravne podpore startupom in tehnološkim podjetjem. Lemur Legal se najbolje znajde v industrijah fintecha, kripta in gaminga (e-športa). Peter je tudi soustanovitelj in vodilni partner v Suricate Ventures, ki je sklad tveganega kapitala. Kot docent Peter predava na na Pravni Fakulteti Nove Univerze. Pred samostojno kariero je Peter delal v bančnem sektorju, in sicer na področju kapitalskih trgov, skladnosti poslovanja in nadzora banke.
 

🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!

 

TOMAŽ ŠČAVNIČAR

 

Tomaž Ščavničar je vodja podjetja Refarmo, katerega misija je digitalizacija agro industrije. Je tudi programski inženir in poslovni razvijalec, pomaga pa tudi pri oblikovanju poslovnih in produktnih strategij. Navdušen je nad prihodnostjo prehrambene industrije, trajnosti, zdravja tal, biotske raznovrstnosti in programske opreme. Razvija ideje in gradi algoritme za obdelavo posnetkov vesoljskih satelitov, podatkov senzorjev ter rešitev v ‘oblaku’, ki so namenjeni za uporabo na področju kmetijstva in proizvodnje hrane.

 

🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!

 

 

Jeremija Hranjec

 

Jeremija Hranjec je projektni manager in svetovalec za inovacije v ESAinem poslovnem centru v Avstrijskem Grazu. Ima bogate izkušnje z GIS sistemi, upravljanjem satelitskih podatkov ter poslovnimi modeli povezanimi s tehnologijami opazovanja zemlje. Izkušnje s komercializacijo tehnologij je nabiral kot višji analitik v hrvaškem BIOCentru, ter ACE Adriatic. .

 

🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!

 

 

Peter Kumer

 

Peter Kumer je direktor podjetja Enertec, ki je že od leta 2009 zanesljiv partner za projekte izgradenj in vzdrževanje sončnih elektrarn. Leta 2016 so nastopili z blagovno znamko Moja elektrarna, ki na trg prinaša rešitev za fotovoltaično samooskrbo z električno energijo, kar je najbolj vroč trend s področja trajnostnega razvoja za dom. V podjetju stremijo k postopnemu prehodu na obnovljive vire energije, saj lahko le na tak način pomagajo ohranjati okolje za prihodnje generacije. Peter se lahko pohvali s številnimi izkušnjami na področju obnovljivih virov energije in okolja.

 

🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!

 

 

Dr. Dušan Heric

 

Dr. Dušan Heric je ustanovitelj in direktor podjetja Poligram, ki se ukvarja z razvojem in trženjem sistema za sledenje Trak8. Trak8 je prva izbira za sledenje vozil, upravljanje flote in terenskega dela, ki jo odlikuje zanesljivo delovanje, odlična podpora, uporabniško prijazna aplikacija s številnimi moduli. Deluje na mobilnih napravah in namiznih računalnikih.
Dušan je svoje izkušnje v preteklosti nabiral na mariborski Fakulteti za računalništvo, elektrotehniko in informatiko, kjer je opravil tudi doktorat. Kmalu je ugotovil, da ga delo na fakulteti ne veseli in svojo poslovno idejo je predstavil Tovarni podjemov ter jo začel razvijati. Danes njegovo podjetje Poligram uspešno raste in zaposluje najboljše strokovnjake.

 

 

Branko Železnik

 

Branko Železnik je direktor podjetja Vertifin, ki združuje skupino strokovnjakov s področja podjetniških in osebnih financ. Skupaj ponujajo pomoč pri zasledovanju še tako nadebudnih poslovno-finančnih ciljev. Prav tako je vodja razvoja pri borzno-posredniški družbi EQUITO.

 

Branko je takoj po končanem študiju pričel svojo kariero v bančništvu pri podjetju Kapi in partnerji, kjer je bil zadolžen za izvedbo analiz SME podjetij in za faktoring, nadaljeval pa v borzni hiši AC BPH, MP Družbi za upravljanje skladov, Zepter Asset Management, Numerica partnerji ter kasneje bil zaposlen na Ljubljanski borzi kot vodja razvoja in prodaje. Svoje izkušnje je nadgrajeval tudi kot direktor družinskega podjetja Vrtnarstvo Pavlin.

 

Kot svetovalec je pomagal podjetjem, kot so Alja Viryent, Pivovarna Maister, Kavarna Tiskarna, OR Productivity, Biobanka in Limitlex. Danes s svojim znanjem in izkušnjami svetuje tudi startup podjetjem.

Med drugim je bil tudi gost v podcastu Vala 202 Tečajnica.

 

🔷 Njegov LinkedIn si oglej TUKAJ!

 

 

ANDRAŽ AŠ

 

Andraž Aš je vodja za regulativo na Ljubljanski borzi. Zadolžen je za zagotavljanje urejenosti in skladnosti trga z obstoječimi ter prihajajočimi pravnimi akti. Spremlja ravnanja tržnih udeležencev, razvoj finančnih produktov ter uvajanje novih tehnologij in praks na borzne trge. S svojim znanjem o delovanju ter pravilih na kapitalskih trgih redno svetuje ter pomaga tako uveljavljenim kot tudi prihajajočim udeležencem trgov. Posebno pozornost namenja oblikovanju ter predstavitvi finančnih produktov potencialnim investitorjem.

 

Kakšni so pogoji sodelovanja?

Hekatona se lahko udeležijo posamezniki ali skupine, ki jih zanima podjetništvo, finančne storitve in evropske vesoljske tehnologije.

 

Pogoji prijave za posameznike:

 1. starost: 18 let ali več,

 2. stalno prebivališče v kateri od držav članic EU ali na Norveški, Islandiji ali v Švici.

Pogoji prijave za ekipe:

 1. minimalno 3 člani, pri čemer vsak posameznik izpolnjuje pogoje prijavljenega posameznika,

 2. vsaj 1 član ima tehnično ozadje in vsaj 1 član poslovno ozadje,

 3. že zasnovana ideja.

 

 

Pomembni datumi, ki si jih zabeleži v koledarček

 

 • 1. september 2022: začetek registracij

Na CASSINI hekaton se lahko prijaviš na uradni TAIKAI platformi hekatona. V prvem koraku se registriraš in v drugem prijaviš na sam hekaton. Prijava je zelo preprosta in hitro opravljena. 

 

PRIJAVI SE TUKAJ

 

 • 17. - 20. oktober 2022: serija promocijski online dogodkov “Big Ideas Campaign”

 • 27. oktober 2022: zaključek registracij

 • 28. Oktober- 02. November 2022: priprava na hekaton

 • 04. - 06. november 2022: hekaton v Mariboru

 • 09. november 2022: Online Demo Day - vsi zmagovalci se predstavijo

 

Urnik hackatona

 

Hackathon bo potekal v živo v prostorih Tovarne podjemov v Mariboru. 

 

Petek, 4. november

 

17:00 – 18:00 Registracija in zbiranje udeležencev


18:00 – 19:00 Začetek hackathona
Dobrodošlica iz osrednjega vozlišča Evropske komisije in organizatorjev. Pogled naprej proti koncu tedna

 

19:00 – 20:00 Lokalni uvod
Dobrodošlica lokalnih organizatorjev, pomembne informacije, kaj nas čaka


20:00 – 22:00 Delo na idejah

22:00 Zaključek dneva

 

Sobota, 5. november

 

09:00 Jutranje ogrevanje
09:05 – 10:00 Razvoj ideje in reševanje ključnih izzivov
Ekipe razvijajo svoje ideje. Prepoznavanje ključnih izzivov ekip in potencialno potreb po mentorstvu.


10:00 – 12:00 Razvoj ideje & izbirno mentorstvo
Ekipe razvijajo svoje ideje in imajo dostop do mentorjev, ki jim pomagajo premagati ovire.


12:00 – 13:00 Kosilo za mreženje

 

13:00 – 16:00 Razvoj idej

Ekipe delajo na svojih idejah. Ožja ekipa mentorjev je na voljo za povratne informacije.

 

16:00 – 16:30 Popoldanski regeneracijski oddih

16:30 – 18:30 Razvoj idej & izbirno mentorstvo
Ekipe razvijajo svoje ideje in imajo dostop do mentorjev, ki jim pomagajo premagati ovire.

 

18:30 – 20:00 Razvoj idej


20:00 – 20:30 Večerja

 

20:30 – 22:00 Razvoj idej

 

Nedelja, 6. november

 

09:00 – 10:00 Zajtrk in zbiranje ekipe
Jutranje okrepčilo, zbiranje vseh ekip in priprava na zaključni dan

 

10:00 – 12:00 Zaključek razvoja in priprava predstavitve
Ekipe zaključujejo svoje rešitve in delajo na končni postavitvi

 

12:00 – 13:00 Kosilo za mreženje

 

13:00 – 14:30  Oddaja predstavitev in trening pitchev
Pitch Coachi so na voljo za treninge pitch in povratne informacije. Ekipe zaključujejo svoje prijave.

 

14:30 Rok za oddajo rešitev in pithchev na platformo

 

14:30 – 15:00 Preverjanje oddanih rešitev
Lokalni organizatorji preverijo popolnost oddanih rešitev 

 

15:00 – 17:00 Pitchi 
Lokalne žirije ocenjujejo prispevke

 

17:00 – 17:30 Razglasitev najboljših

 

17:30 – 17:45 Odmor


17:45 – 18:30 Skupni zaključek
Razglašeni so vsi lokalni zmagovalci in zaključek hackathona/hvala.

 

 

Možnosti nočitev
 

V prostorih ne bo možno prespati, delo bo potekalo do 00:00 in spet od 7:00 naprej. Če nisi iz MB ali okolice priporočamo naslednje ugodne možnosti nočitev:

 

Mali slovarček pomembnih izrazov 

ESG

ESG so kriteriji, s katerimi je upravljanje podjetja okoljevarstveno in družbeno odgovorno. Gre za družbeno odgovorno, trajnostno ali zeleno vlaganje ali vlaganje na podlagi vrednot. 

 

SRI 

SRI pojmujemo kot družbeno odgovorne investicije. Družbeno odgovorna investicija mora izpolnjevati tri kriterije: okoljevarstveni, družbeni in etičnost upravljanja podjetja. Če ti pogoji niso izpolnjeni, SRI ni izpolnjen.  Gre za premišljeno in odgovorno nalaganje denarja v vrednostne papirje ter pokojninske/vzajemne sklade.

 

V luči tega hekatona bomo iskali rešitve za podjetja, ki že izpolnjujejo ESG/SRI pogoje, pa jih investitorji težje najdejo. Hkrati bomo iskali tudi rešitve za tista podjetja, ki si te pogoje želijo izpolnjevati in jim lahko to s pomočjo idej, oblikovanih na tem hekatonu, omogočimo hitreje, učinkoviteje ter z minimalnim tveganjem.

 

 

Mali slovarček tehnologij evropskega vesoljskega programa (Copernicus, Galileos, EGNOS, Sentinel HUB)

 

Copernicus

Copernicus je program Evropske unije za opazovanje Zemlje, ki proučuje naš planet in njegovo okolje. Omogoča informacijske storitve iz satelitskega in geoprostorskega opazovanja Zemlje, ki omogočajo identifikacijo dejanske geografske lokacije določenega objekta (info o koordinatah zemljepisne dolžine, širina določene lokacije, ulica in hišna številka).

 

S Copernicusom lahko razberemo naslednje:

 1. spremljanje podnebnih sprememb,

 2. naravne katastrofe,

 3. industrijske nesreče,

 4. humanitarne krize,

 5. kontrolo državnih mej,

 6. pomorski nadzor,

 7. kontrolo atmosfere.

 

Galileo 

Galileo je evropski satelitski navigacijski sistem, ki omogoča:

 1. natančnejše in zanesljivejše določanje lokacij. Primer: navigacija v mestih, kjer lahko satelitske signale pogosto blokirajo visoke zgradbe.

 2. 30-nanosekundno časovno natančnost, ki prispeva k omogočanju bolj fleksibilne sinhronizacije bančnih in finančnih transakcij, telekomunikacijskih in energetskih distribucijskih omrežij, kar posledično zagotavlja bolj učinkovitejše delovanje tega področja,

 3. hitrejšo odzivnost v primeru nesreč - storitev iskanja in reševanja skrajša čas, ki je potreben za odkrivanje signalov ‘klic v sili’ s pomočjo svetilnikov. Ker so lokacije svetilnikov natančneje določene, so ljudje v stiski, bodisi na morju ali v gorah, hitreje rešeni.

 

EGNOS 

EGNOS je evropski satelitski navigacijski sistem, ki omogoča:

 1. natančnejši signal GPS in zagotavljanje čim boljšega signala tako, da zazna napake in odda popravke uporabnikom preko treh geostacionarnih satelitov po Evropi. To pomeni, da brez signala GPS EGNOS ne deluje.

 2. uporabo v letalih, ladjah, vlakih in drugih oblikah prevoza,

 3. pomoč pri letalstvu - pomoč pri navigaciji na poti in med pristajanjem. Potencialne koristi bodo pomagale kontroli zračnega prometa pri obvladovanju povečanega prometa ter izboljšale učinkovitost ob ohranjanju varnosti in zmanjšanju potrebne infrastrukture na tleh.

 4. pomoč na morju/pri pomorstvu - uporaba pri navigacijskih operacijah, upravljanju ladijskega prometa, pri operacijah morskih pristanišč, analizah nesreč in pri raziskovanju morja ter izkoriščanju ribištva.

 5. pomoč kopenskemu prometu - eden ključnih upravljalcev za upravljanje kopenskega prometa v Evropi, ne glede na to, ali gre za cestni, železniški ali celinski vodni promet. Povečanje zmogljivosti in varnosti kopenskega prometa. Podjetja, ki opravljajo prevozne storitve + javne službe kot je policija, reševalci, taksisti itd., morajo vedno vedeti, kje so njihova vozila.

 6. ostale različne možne načine uporabe -  lahko pomaga kmetom pri škropljenju pridelkov iz zraka ali bolj natančnem kmetovanju, ribičem pri lociranju njihovega ulova in policiji pri odkrivanju goljufij ali izvajanju varnostnih patrulj za spremljanje tveganih situacij. EGNOS je bil preizkušen za pomoč pri vodenju slepih pešcev in dirkačev na stezah na tekmovanjih, kot je Tour de France.

 

SENTINEL HUB

, Naš slovenski partner dogodka podjetje Sinergise bo vsem udeležencem ne gl, ede na izbran izziv ekskluzi, vno zagotovil dostop do njihove platforme Sentinel-HUB, ki ti omogoča vpogled, analizo in obdelavo satelitskih podatkov. Pred teboj je torej resnično edinstvena priložnost, saj je ekipa poskrbela za revolucijo na področju uporabe satelitskih podatkov. Uspelo jim je namreč skrajšati čas za prikaz in uporabo satelitskih posnetkov z nekaj ur na le nekaj sekund. Pri razvoju ideje jim je osnovno infrastrukturo ponudil sam ameriški velikan Amazon, zadeva pa je izpadla še veliko bolje,  kot so računali. To je pomenilo, da rešitev ni uporabna zgolj za njihove stranke, ampak za cel svet.

 

Če strnemo - peskovnik bo od 04. do 06. novembra poln zanimivih igrač za ustvarjanje inovativnih kreacij.

 

Kje nas lahko kontaktiraš za več informacij?

T: 02 2294 270

E: urban.lapajne@tovarnapodjemov.org

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.