Settings = { cultureInfo: "sl-si", cookieUrl: "/sl-si/politika-piskotkov", };

P2 in predselekcija Start:up Slovenija 2020

 

Če razvijaš startup podjetje z inovativnim produktom in s potencialnom hitre rasti in se nameravaš prijaviti na zagonsko spodbudo P2, imaš za prijavo v postopek predselekcije kar nekaj dobrih razlogov:

 • s sodelovanjem v predselekciji Start:up Slovenija lahko pridobiš do 35 točk na razpisu za zagonsko subvencijo P2 Slovenskega podjetniškega sklada,
 • osebna predstavitev pred strokovno komisijo, sestavljeno iz investitorjev, podjetnikov in podjetniških strokovnjakov na DEMO dnevu,
 • aktivno mreženje in širjenje koristnih povezav doma in v tujini,
 • pridobivanje najsodobnejših podjetniških znanj in veščin,
 • spoznavanje dragocenih izkušenj drugih startup podjetnikov,
 • medijska in širša poslovna prepoznavnost (mediji in partnerska mreža Start:up Slovenija intenzivno spremljajo predselekcijo in njene udeležence),
 • priznanja najbolje uvrščenim podjetjem v najzgodnejši fazi razvoja,
 • PODIM 2020 "all inclusive" paket za tri najboljše ocenjene startupe, ki vsebuje brezplačno vstopnico za eno osebo, vključno z nočitvijo, možnost sejemske predstavitve produkta na PODIM Marketplace, organizirano 1:1 mreženje z investitorji in uveljavljenimi podjetji ter izpostavljenost v okviru konferenčnega dogajanja,
 • nominacijo najboljših treh ocenjenih startupov za nagrado Slovenski start:up leta 2020.

 

Prijava v predselekcijo

 

 

 

 

Še ne poznaš produkta P2?

Klikni tukaj in ga spoznaj.

 

VEČ O RAZPISU P2

Časovnica s koledarjem 2020

 

Slovenski Start:up roadshow 2020

Maribor: 18. februar ob 16.30 na Tovarni podjemov (program in prijava
Novo mesto: 20. februar ob 8.30 v Inkubatorju Podbreznik (program in prijava
Velenje: 21. februar ob 13.00 v SAŠA inkubatorju (program in prijava)

Sežana: 4. marec ob 9.00 v Inkubatorju Sežana (program in prijava)

Nova Gorica: 4. marec ob 14.00 v Primorskem tehnološkem parku (program in prijava

Kranj: 5. marec ob 14.00 v RC IKT (program in prijava)

 

 

Osrednji promocijski dogodek  

Forum 100% Start:up 

Ljubljana: 3. marec ob 13.00 v Tehnološkem parku Ljubljana (program in prijava)

 

 

Rok za prijave v predselekcijo Start:up Slovenija

19. marec 2020 do polnoči na prijave.startup.si. V prijavnem obrazcu bo potrebno odgovoriti na 30 vprašanj, ki jih najdete v spletnem obrazcu.   
 

 

DEMO dan 

6. in 7. april 2020 bodo preko spleta potekale osebne predstavitve vseh prijavljenih start-upov pred strokovno komisijo. O podrobnostih izvedbe bodo prijavljeni pravočasno obvšče ni preko elektronske pošte. Prijavljeni bodo najkasneje v petek, 27. marca 2020, na elektronski naslov, naveden v prijavnici, obveščeni o natančnem terminu predstavitve.

Predstavitve za DEMO dan nam oddate najkasneje do srede, 1. aprila 2020, do 13. ure preko elektronskega obrazca, ki boste ga prejeli na vaš elektronski naslov.
 

Rezultati predselekcije 2020

 

V tabeli na spodnji povezavi so navedena vsa start-up podjetja, ki so se pravilno prijavila v predselekcijski proces Start:up Slovenija s P2 in se udeležila DEMO dneva 6. ali 7. aprila 2020, predstavila in zagovarjala pred strokovno komisijo sestavljeno iz podjetnikov, vodstvenih delavcev v startup in scale-up podjetjih, vodstvenih delavcev večjih korporacij, investitorjev ter vodji podjetniških programov, ki so bili izbrani in potrjeni na javnem pozivu Sklada.

 

Seznam podjetij z doseženimi točkami

 

Rok za prijavo na razpis P2 SPS

Rok za prijavo na razpis P2 Sklada je 20. april 2020. Razpis je objavljen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu.

 


Rok za nominacije za nagrado Slovenski start:up leta 2020

6. aprila 2019 do polnoči na www.startup.si/startupleta lahko deležniki slovenskega ekosistema nominirate svoje nominirance, ki se bodo potegovali za laskav naziv "Slovenski start-up leta 2020".
 

 

Predstavitev finalistov nagrade Slovenski start:up leta 2020 pred komisijo

21. aprila 2020 ob 14. uri v Ljubljana bodo potekale osebne predstavitve finalistov pred strokovno komisijo, ki bo izbrala prejemnika laskavega naziva "Slovenski start-up leta 2020". Zmagovalec bo razglašen na večerni razglasitvi, ki bo potekala 19. maja na mednarodni konferenci PODIM 2020.
 

 

Konferenca PODIM

Maribor, 19., 20. in 21. maj 2020
Program konference najdete na podim.org.

Pogoji sodelovanja v predselekciji 2020

V predselekciji Start:up Slovenija lahko sodelujejo vsa slovenska startup podjetja, katerih poslovanje oziroma izdelki in storitve temeljijo na lastnem znanju in razvoju. Iščemo vse, ki imajo globalni tržni potencial in potencial hitre rasti. 
 

Udeleženci predselekcije Start:up Slovenija so start-up podjetja v najzgodnejši razvojni fazi (faza problem - rešitev), ki razvijejo inovativen produkt ali storitev s potencialom globalne rast in praviloma aktivno iščejo kapital formalnih in neformalnih investitorjev oziroma se želijo potegovati za zagonsko subvencijo P2 Slovenskega podjetniškega sklada.

Na predselekcijo Start:up Slovenija se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008

Podjetje mora biti pravno formalno ustanovljeno v Sloveniji, in sicer med 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču).

Pogoj za sodelovanje na predselekciji Start:up Slovenija je oddana formalna prijava podjetja preko Centralnega prijavnega sistema in urejen status intelektualne lastnine (podjetniška ideja start-up podjetja temelji na zakonito pridobljeni pravici uporabe intelektualne lastnine, kar potrdi z oddajo prijave). 
  

Ne spreglejte pogojev razpisa P2

 1. Sodelovanje v predselekcijskem postopku Start:up Slovenija lahko podjetju prinese do 35 točk za razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada. V okviru DEMO dneva predselekcijskega postopka lahko prijavljena start-up podjetja pridobijo do 35 točk za potrebe omenjenega razpisa.
 2. Na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada se lahko prijavijo samo tista start-up podjetja, ki hkrati izpolnjujejo tudi vse pogoje omenjenega razpisa (npr. na razpis se lahko prijavijo samo podjetja registrirana od 1. 1. 2019 do 15. 3. 2020).
 3. Vsa prijavljena podjetja morajo biti registrirana v Sloveniji do 15. 3. 2020 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču).

Komisija in merila

Prispele vloge bo ocenila strokovna komisija, sestavljena iz podjetnikov, vodstvenih delavcev v startup in scale-up podjetjih, vodstvenih delavcev večjih korporacij, investitorjev ter vodje podjetniških programov in sicer na osnovi vsebine spletne prijave in osebne predstavitve na DEMO dnevu. Vsako sodelujoče podjetje bo v okviru predselekcijskega procesa pridobilo do 35 točk, ki jih bodo lahko uveljavljavljala ob prijavi na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi pridobljenih točk bo nastal nacionalni seznam sodelujočih startupov s pridobljenimi točkami.


Sestava strokovne komisije

Strokovno komisijo predselekcijskega postopka sestavljajo ocenjevalci s seznama Slovenskega podjetiškega sklada in sicer: podjetnikov, vodstvenih delavcev v startup in scale-up podjetjih, vodstvenih delavcev večjih korporacij, investitorjev ter vodje podjetniških programov. Vsako startup podjetje bodo ocenjevali najmanj trije člani komisije.


V primeru, da obstaja konflikt interesov (interesne povezave v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja itd.) pri ocenjevanju posameznega startup podjetja, se mora član komisije iz ocenjevanja v fazi predselekcijskega postopka sam izločiti, za kar predhodno podpiše tudi izjavo.
 

Na DEMO dnevu do maksimalno 35 točk

Vsako prijavo bo na podlagi pravočasno oddane (do 19. marca 2020) elektronske prijave v Centralni prijavni sistem in na podlagi osebne predstavitve na DEMO dnevu, ocenili vsaj trije ocenjevalci. Končno skupno število točk, ki jih pridobi prijavljeno start-up podjetje, je izračunano kot enostavno povprečje ocen vseh sodelujočih ocenjevalcev zaokroženo na celo število. Zapisnikar bo na samem DEMO dnevu izračunal povprečno oceno vseh ocenjevalcev zaokroženo na celo število (gre za neuradni izračun končne ocene, saj bodo uraden dodatno preverjen pravilen izračun ocene pridobili po elektronski pošti pridobili do 15. aprila 2020) in jo predstavil startup podjetju, ki bo nato imelo možnost neposredno povprašati ocenjevalce za njihov komentar in utemeljitev ocene. Ocena komisije je dokončna in se upošteva pri merilu Število doseženih točk v predselekciji pri razpisu P2 Sklada, na katerega je potrebna ločena prijava do datuma določenega v javnem razpisu Sklada.Merila za ocenjevanje startup podjetij

Poudarek ocenjevanja je na oceni potenciala in kompetentnosti ekipe, oceni utemeljitve razumevanja problema in ujemanja rešitve / MVP s problemom. Ocenjevalni kriteriji so zasnovani skladno s  kriteriji primernimi za lastniško financiranje in sodobnimi podjetniškimi metodologijami vitkega podjetništva

V nadaljevanju so podani opisi ocenjevalnih kriterijev z maksimalnim številom točk.   

 1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe  (max 10 točk)  

 2. Razumevanje in relavantnost problema ter ustreznost rešitve (vključuje tudi edinstveno ponujeno vrednost, neulovljivo prednost) (max 10 točk

 3. Jasna opredelitev segmentov kupcev/uporabnikov, validacija ter dostop njih (max 8 točk

 4. Jasnost in realnost ključnih kazalnikov (števila uporabnikov, angažiranih kadrov, razvoja produkta) (max 7 točk

Podjetja bodo torej na DEMO dnevu v okviru predselekcije Start:up Slovenija lahko pridobila do 35 točk za potrebe razpisa P2 Slovenskega podjetniškega sklada.

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Kako izvem, ali je bila prijava oddana?

Po uspešno oddani prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli potrditveno sporočilo, ki vsebuje tudi .pdf priponko z vsebino vašega oddanega prijavnega obrazca.
 

Vsebinska predloga za predstavitev na DEMO dnevu

Za pripravo predstavitve na DEMO dnevu uporabite pripravljeno vsebinsko predlogo (kliknite tukaj). Predstavitev nato v .pdf najkasneje do srede, 1. aprila 2020, oddate preko elekrojskega obrazca, ki ga boste prejeli na vaš elektronski naslov. Pazite na maksimalno dovoljeno velikost datoteke, ki je 15 MB.
   

Razpisna dokumentacija za razpis P2

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis P2 je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniška sklada ter v Uradnem listu.
 

Kako bomo varovali vaše osebne podatke?

Tovarna podjemov (glavni organizator predselekcije Start:up Slovenija) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vaše osebne podatke skrbno hranil in uporabljal samo za potrebe organizacije predselekcije in poročanja financerjem. Osebni podatki, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, bodo obdelani, hranjeni in varovani v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 

Kdo izvaja projekt?

Organizator predselekcije Start:up Slovenije je Tovarna podjemov.  Kot soorganizatorja sodelujeta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoSlovenski podjetniški sklad, ESSR ter Javna agencija SPIRIT Slovenija kot promocijski partner. V predselekciji sodelujejo tudi drugi partnerji slovenskega podjetniškega ekosistema. 
 

Več informacij

Urban Lapajne, Tovarna podjemov, organizacijski vodja projekta
E-pošta: urban.lapajne@tovarnapodjemov.org
Telefon: 02 2294 278, GSM: 041 372 418

 

Prijava v predselekcijo

Prijava v predselekcijo Start:up Slovenija poteka preko Centralnega prijavnega sistema. Podjetja bodo na DEMO dnevu v okviru predselekcijskega postopka Start:up Slovenija lahko pridobila do 35 točk za potrebe razpisa P2 Slovenskega podjetniškega sklada. Spletno prijavo je potrebno oddati najkasneje do 19. marca 2020.  
 


Pri odgovorih na vprašanja v elektronski prijavnici naj vam bo v pomoč slovenski prevod knjige Delaj vitko, ki si ga lahko v elektronski obliki brezplačno pretočite na spletni strani knjige.

Ne le finance, tudi dragocena vsebinska podpora

Zagonska spodbuda P2 tvojemu poslu ne zagotavlja le finančne podpore, ampak tudi dragoceno vsebinsko podporo v obliki mentorstva, povezovanja, promcije, vključevanja v programe, ... kar je posebej prilagojeno prav izzivom in potrebam mladih podjetij na poti rasti.

Program te celovite podpore smo poimenovali #StartupPlusProgramPreberi več ...

Vsebinsko podporo za prejemnike finančnih produktov P2, SK75 ali SI-SK po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.