P2 in predselekcija Start:up Slovenija 2019

 

Če razvijaš startup podjetje z inovativnim produktom in s potencialnom hitre rasti in se nameravaš prijaviti na zagonsko spodbudo P2, imaš za prijavo v postopek predselekcije kar nekaj dobrih razlogov:

 • s sodelovanjem v predselekciji Start:up Slovenija lahko pridobiš do 35 točk na razpisu za zagonsko subvencijo P2 Slovenskega podjetniškega sklada,
 • osebna predstavitev pred strokovno komisijo, sestavljeno iz investitorjev, podjetnikov in podjetniških strokovnjakov na DEMO dnevu,
 • aktivno mreženje in širjenje koristnih povezav doma in v tujini,
 • pridobivanje najsodobnejših podjetniških znanj in veščin,
 • spoznavanje dragocenih izkušenj drugih startup podjetnikov,
 • medijska in širša poslovna prepoznavnost (mediji in partnerska mreža Start:up Slovenija intenzivno spremljajo predselekcijo in njene udeležence),
 • priznanja najbolje uvrščenim podjetjem v najzgodnejši fazi razvoja,
 • PODIM 2019 "all inclusive" paket za tri najboljše ocenjene startupe, ki vsebuje brezplačno vstopnico za eno osebo, vključno z nočitvijo, možnost sejemske predstavitve produkta na PODIM Marketplace, organizirano 1:1 mreženje z investitorji in uveljavljenimi podjetji ter izpostavljenost v okviru konferenčnega dogajanja,
 • nominacijo najboljših treh ocenjenih startupov za nagrado Slovenski start:up leta 2019.

 

Časovnica s koledarjem 2019

 

Osrednji dogodek začetka aktivnosti

Forum 100% Start:up (program in prijava)

Ljubljana: 12. marec 2019
 

 

Slovenski Start:up roadshow 2019

Koper: 13. marec ob 9. uri v Univerzitetnem inkubatorju Primorske (program in prijava)
Nova Gorica: 13. marec ob 14. uri v Primorskem tehnološkem parku (program in prijava)
Velenje: 14. marec ob 12. uri v SAŠA inkubatorju (program in prijava)
Celje: 14. marec ob 16.15 v Inkubatorju Savinjske regije (program in prijava)
Maribor: 15. marec ob 16. uri v Tovarni podjemov (program in prijava)
Novo mesto: 19. marec ob 8.30 v Inkubatorju Podbreznik (program in prijava)
Kranj: 19. marec ob 14. uri v RC IKT (program in prijava)
 

 

Rok za prijave v predselekcijo Start:up Slovenija

26. marec 2019 do polnoči na prijave.startup.si. V prijavnem obrazcu bo potrebno odgovoriti na 30 vprašanj, ki jih najdete v spletnem obrazcu.   
 

 

DEMO dan 

16. in 17. april 2019 s pričetkom ob 9. uri v kongresnem centru Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana

Osebne predstavitve vseh prijavljenih start-upov pred strokovno komisijo. Prijavljeni v predselekcijo bodo najkasneje v torek, 2. aprila 2019, na elektronski naslov, naveden v prijavnici, obveščeni o natančnem terminu predstavitve.

Predstavitve za DEMO dan nam pošljite najkasneje do srede, 10. aprila 2019, do 13. ure na elektronski naslov info@startup.si.
 
 

Rok za prijavo na razpis P2 SPS

Predviden rok za prijavo na razpis je 19. april 2019. Razpis je bil objavljen 8. marca na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu.

 


Rok za nominacije za nagrado Slovenski start:up leta 2019

21. april 2019 do polnoči na www.startup.si/startupleta lahko deležniki slovenskega ekosistema nominirate svoje nominirance, ki se bodo potegovali za laskav naziv "Slovenski start-up leta 2019".
 

 

Predstavitev finalistov nagrade Slovenski start:up leta 2019 pred komisijo

6. maja 2019 ob 14. uri v kongresnem centru Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana bodo potekale osebne predstavitve finalistov pred strokovno komisijo, ki bo izbrala prejemnika laskavega naziva "Slovenski start-up leta 2019". Zmagovalec bo razglašen na večerni razglasitvi, ki bo potekala 21. maja na mednarodni konferenci PODIM 2019.
 

 

Konferenca PODIM

Maribor, 20., 21. in 22. maj 2019
Program konference najdete na www.podim.org.

Pogoji sodelovanja v predselekciji 2019

V predselekciji Start:up Slovenija lahko sodelujejo vsa slovenska startup podjetja, katerih poslovanje oziroma izdelki in storitve temeljijo na lastnem znanju in razvoju. Iščemo vse, ki imajo globalni tržni potencial in potencial hitre rasti. 
 

Udeleženci predselekcije Start:up Slovenija so start-up podjetja v najzgodnejši razvojni fazi (faza problem - rešitev), ki razvijejo inovativen produkt ali storitev s potencialom globalne rast in praviloma aktivno iščejo kapital formalnih in neformalnih investitorjev oziroma se želijo potegovati za zagonsko subvencijo P2 Slovenskega podjetniškega sklada.

Na predselekcijo Start:up Slovenija se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008

Podjetje mora biti pravno formalno ustanovljeno v Sloveniji, in sicer med 1. 1. 2018 in 15. 3. 2019 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču).

Pogoj za sodelovanje na predselekciji Start:up Slovenija je oddana formalna prijava podjetja preko Centralnega prijavnega sistema in urejen status intelektualne lastnine (podjetniška ideja start-up podjetja temelji na zakonito pridobljeni pravici uporabe intelektualne lastnine, kar potrdi z oddajo prijave). 
  

Ne spreglejte pogojev razpisa P2

 1. Sodelovanje v predselekcijskem postopku Start:up Slovenija lahko podjetju prinese do 35 točk za razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada. V okviru DEMO dneva predselekcijskega postopka lahko prijavljena start-up podjetja pridobijo do 35 točk za potrebe omenjenega razpisa.
 2. Na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada se lahko prijavijo samo tista start-up podjetja, ki hkrati izpolnjujejo tudi vse pogoje omenjenega razpisa (npr. na razpis se lahko prijavijo samo podjetja registrirana od 1. 1. 2018 do 15. 3. 2019).
 3. Vsa prijavljena podjetja morajo biti registrirana v Sloveniji do 15. 3. 2019 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču).

Komisija in merila

Prispele vloge bo ocenila strokovna komisija, sestavljena iz podjetnikov, investitorjev in svetovalcev, in sicer na osnovi vsebine spletne prijave in osebne predstavitve na DEMO dnevu. Vsako sodelujoče podjetje bo v okviru predselekcijskega procesa pridobilo do 35 točk, ki jih bodo lahko uveljavljavljala ob prijavi na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi pridobljenih točk bo nastala nacionalna lestvica sodelujočih startupov s točkami.


Sestava strokovne komisije

Strokovno komisijo predselekcijskega postopka sestavljajo ocenjevalci s seznama javno pozvanih kandidatov z ustreznimi izkušnjami in sicer: uspešni podjetniki, aktivni neformalni in formalni investitorji ter vodje podjetniških programov, ki delujejo v okviru subjektov inovativnega okolja in drugih organizacij podpornega okolja. Vsako startup podjetje bodo ocenjevali najmanj trije člani komisije.


V primeru, da obstaja konflikt interesov (interesne povezave v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja itd.) pri ocenjevanju posameznega startup podjetja, se mora član komisije iz ocenjevanja v fazi predselekcijskega postopka sam izločiti, za kar predhodno podpiše tudi izjavo.
 

Na DEMO dnevu do maksimalno 35 točk

Vsako prijavo bo na podlagi pravočasno oddane (do 26. marca) elektronske prijave v Centralni prijavni sistem in na podlagi osebne predstavitve na DEMO dnevu, ocenili vsaj trije ocenjevalci. Končno skupno število točk, ki jih pridobi prijavljeno start-up podjetje, je izračunano kot enostavno povprečje ocen vseh sodelujočih ocenjevalcev zaokroženo na celo število. Zapisnikar bo na samem DEMO dnevu izračunal povprečno oceno vseh ocenjevalcev zaokroženo na celo število (gre za neuradni izračun končne ocene, saj bodo uraden dodatno preverjen pravilen izračun ocene pridobili po elektronski pošti pridobili do 24. aprila 2019) in jo predstavil startup podjetju, ki bo nato imelo možnost neposredno povprašati ocenjevalce za njihov komentar in utemeljitev ocene. Ocena komisije je dokončna in se upošteva pri merilu Število doseženih točk v predselekciji pri razpisu P2 Sklada, na katerega je potrebna ločena prijava do datuma določenega v javnem razpisu Sklada.Merila za ocenjevanje startup podjetij

Poudarek ocenjevanja je na oceni potenciala in kompetentnosti ekipe, oceni utemeljitve razumevanja problema in ujemanja rešitve / MVP s problemom. Ocenjevalni kriteriji so zasnovani skladno s  kriteriji primernimi za lastniško financiranje in sodobnimi podjetniškimi metodologijami vitkega podjetništva

V nadaljevanju so podani opisi ocenjevalnih kriterijev z maksimalnim številom točk.   

 1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe    

 2. Razumevanje in relavantnost problema ter ustreznost rešitve (vključuje tudi edinstveno ponujeno vrednost, neulovljivo prednost) 

 3. Jasna opredelitev segmentov kupcev/uporabnikov, validacija ter dostop njih

 4. Jasnost in realnost ključnih kazalnikov (števila uporabnikov, angažiranih kadrov, razvoja produkta)

Podjetja bodo torej na DEMO dnevu v okviru predselekcije Start:up Slovenija lahko pridobila do 35 točk za potrebe razpisa P2 Slovenskega podjetniškega sklada.

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Kako izvem, ali je bila prijava oddana?

Po uspešno oddani prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli potrditveno sporočilo, ki vsebuje tudi .pdf priponko z vsebino vašega oddanega prijavnega obrazca.
 

Vsebinska predloga za predstavitev na DEMO dnevu

Za pripravo predstavitve na DEMO dnevu uporabite pripravljeno vsebinsko predlogo (kliknite tukaj). Predstavitev nato v .pdf najkasneje do 10. aprila 2019 posredujete na elektronski naslov info@startup.si. Pazite na maksimalno dovoljeno velikost datoteke, ki je 15 MB.
   

Razpisna dokumentacija za razpis P2

Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis P2 je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniška sklada ter v Uradnem listu.
 

Kako bomo varovali vaše osebne podatke?

IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva (glavni organizator tekmovanja)spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vaše osebne podatke skrbno hranil in uporabljal samo za potrebe organizacije tekmovanja in poročanja financerjem. Osebni podatki, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, bodo obdelani, hranjeni in varovani v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 

Kdo izvaja projekt?

Organizator predselekcije Start:up Slovenije je IRP.  Kot soorganizatorja sodelujeta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenski podjetniški sklad ter Javna agencija SPIRIT Slovenija kot promocijski partner. V predselekciji sodelujejo tudi drugi partnerji slovenskega podjetniškega ekosistema. 
 

Več informacij

Urban Lapajne, Tovarna podjemov, organizacijski vodja projekta
E-pošta: urban.lapajne@tovarnapodjemov.org
Telefon: 02 2294 278, GSM: 041 372 418

 

Prijava v predselekcijo

Prijava v predselekcijo Start:up Slovenija poteka preko Centralnega prijavnega sistema. Podjetja bodo na DEMO dnevu v okviru predselekcijskega postopka Start:up Slovenija lahko pridobila do 35 točk za potrebe razpisa P2 Slovenskega podjetniškega sklada. Spletno prijavo je potrebno oddati najkasneje do 26. marca 2019.  
 


Pri odgovorih na vprašanja v elektronski prijavnici naj vam bo v pomoč slovenski prevod knjige Delaj vitko, ki si ga lahko v elektronski obliki brezplačno pretočite na spletni strani knjige.

Rezultati predselekcije 2019

 

V tabeli na spodnji povezavi so navedena vsa start-up podjetja, ki so se pravilno prijavila v predselekcijski proces Start:up Slovenija s P2 in se udeležila DEMO dneva 16. ali 17. aprila 2019, kjer so svojo idejo predstavila in zagovarjala pred strokovno komisijo sestavljeno iz investitorjev, podjetnikov in vodij podjetniških programov, ki so bili izbrani in potrjeni na javnem pozivu za ocenjevalce.
    

 

Ne le finance, tudi dragocena vsebinska podpora

Zagonska spodbuda P2 tvojemu poslu ne zagotavlja le finančne podpore, ampak tudi dragoceno vsebinsko podporo v obliki mentorstva, povezovanja, promcije, vključevanja v programe, ... kar je posebej prilagojeno prav izzivom in potrebam mladih podjetij na poti rasti.

Program te celovite podpore smo poimenovali #StartupPlusProgram. Preberi več ...

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.