Konstelacija H2

 
Konstelacija H2 sta septembra 2006 ustanovila Ferdinand Bubanj in Samo Krofl z namenom razvoja na področju izkoriščanja sončne in geotermalne energije ter lokalne proizvodnje, shranjevanja in porabe vodika v energetske namene. Osnovna dejavnost podjetja, ki je redni član Primorskega tehnološkega parka, je razvoj avtonomnih napajalnih sistemov, ki so zasnovani tako, da nepretrgano oskrbujejo določen tehnološki proces ali infrastrukturo z električno energijo in/ali toploto ob izkoriščanju le obnovljivih virov energije.
 

Trenutno večino prihodkov ustvarjajo s storitvami izdelave projektne dokumentacije, vodenja gradnje objektov in montaže elektroinstalacij za gradbene objekte in plovila. Večino časa pa namenjajo razvoju napajalnih sistemov za stacionarne aplikacije, kot so gospodinjske hiše in turistična naselja, ter napajanju tehnoloških procesov z električno energijo, kot so sistemi za pripravo pitne vode ali napajanje cestne in pomorske signalizacije. V prihodnosti bodo pričeli z razvojem uporabe tehnologije sončnih in gorivnih celic v manjših plovilih za plovbo po jezerih.
 
Zaradi vse pogostejših nihanj na svetovnem energetskem trgu, neugodnih vremenskih vplivov, ki med drugim povzročijo prekinitev dobave energije, in zavedanja o udobju, ki ga prinašajo tovrstne tehnologije, so se odločili razviti in tržiti krmilne module za nadzor in upravljanje tehnologij, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, s poudarkom na tehnologijah vodika ter razvijati in tržiti dvo- in eno-osne sledilne sisteme za sončne panele poljubnih dimenzij. Krmilni modul oz. avtonomni napajalni sistem se lahko uporabi kot samostojni sistem ali kot nadgradnja obstoječega sistema napajanja oz. dobave električne energije iz javnega omrežja in je skladen z novodobnimi gradnjami oz. izolacijskimi materiali ter krmiljenimi strojnimi in elektroinstalacijami, saj povzročijo manjšo porabo električne energije in toplote.
 
Za dosego optimalnih rezultatov se bosta razvoj krmilnega modula in optimizacija avtonomnega napajalnega sistema letos nadaljevala v resničnem bivalnem objektu z resničnimi porabniki, kjer se ob razvoju napajalnih sistemov na demonstracijskem objektu lahko predstavljajo še podjetja s področja arhitekture in gradbeništva, tehnologije filtracije, reciklaže in razsoljevanja vode, krmiljenih hišnih instalacij, LED razsvetljave, energijsko varčnih gospodinjskih aparatov, notranje opreme ter urejanja vrtov in okolice. Podjetje želi uresničiti svoje cilje v sodelovanju s strateškimi partnerji.
 
Vir slik: kh2.si

 
   Podporno okolje

Član: Primorski tehnološki park
Primorski tehnološki park je stimulativno podjetniško okolje za inovativna podjetja ter ambiciozne posameznike in skupine, ki razvijajo nove izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Zagotavljamo infrastrukturo in podjetniške programe za rast, razvoj in internacionalizacijo podjetij. Več...
 

> Nazaj na vse
Ustanovitelji
Bubanj Ferdinand
Krofl Samo
Vključenost v programe
Start:up leta
Drugi podatki
Spletna stran: www.kh2.si
Leto ustanovitve: 2006