Izdelek

Nadzor in bolj učinkovito delovanje nadzemnih vodov
 
Sistem za nadzorovanje nadzemnih vodov OTLM je rešitev za spremljanje in ocenjevanje obstoječih in novih nadzemnih vodov ter njihovo bolj učinkovito delovanje.
 

O novih izdelkih

OTLM sistem za nadzorovanje nadzemnih vodov je sistemska rešitev za spremljanje in ocenjevanje obstoječih in novih nadzemnih vodov, ki temelji na nadzorovanju temperature vodnika, obremenitve in vremenske razmere v realnem času.
 
OTLM sistem podpira bolj učinkovito delovanje nadzemnih vodov s krepitvijo varnosti in fleksibilnosti delovanja omrežja. Dinamično delovanje podpira varno uporabo maksimalne zmogljivosti nadzemnih vodnikov. Pomaga upravljati sredstva, ki so prilagodljiva in donosna glede na vremenske razmere in obremenitve. Z vremensko postajo in ocenjevalno programsko opremo podpira dinamično ocenjevanje nadzemnih vodov, kar je lahko vključeno v Scada sistem.

 
Meritve so posredovane nadzornemu centru prek razpoložljivih komunikacijskih kanalov (GSM/UMTS) z natančnim GPS časovnim žigom. Transformator in oddajna enota posredujeta električno energijo za delovanje brez kakršnegakoli zunanjega vira napajanja. Ohišje je narejeno iz ognjevarnega materiala in primerno za težke vremenske razmere. V primeru komunikacijske napake so podatki shranjeni lokalno v napravi. LED luči na zunanji spodnji strani naprave so uporabljene za lokalni vizualni nadzor delovanja. Oblika naprave in položaj temperaturnih senzorjev nevtralizirajo vse možne vplive okolice na natančnost temperaturnih meritev prevodnika. Namestitev je hitra in preprosta.
 


PSA – Pomočnik za električne storitve

Mobilni sistem za vzdrževanje PSA izkorišča nove tehnološke priložnosti in vzdrževalcem ponuja priročno in učinkovito orodje za podpiranje procesa od preventivnega vzdrževanja do izvajanja intervencij, vključno z beleženjem podatkov o stroških.
 
V praksi vzdrževalna dela povečini temeljijo na uporabi ERP, GIS in drugih tehničnih sistemov, z delno uporabo dokumentov v papirnem formatu. Papirna dokumentacija je dokaj neučinkovita, kar posledično pomeni manj natančen in jasen nadzor izvajanega dela in načrtovanja vzdrževanja, kot tudi zmanjšano kvalieto doseženih poslovnih odločitev.
 
PSA (Power Service Assistant) je informacijska podporna rešitev za vzdrževanje, ki dopolnjuje že obstoječe sisteme. Za načrtovanje, upravljanje in nadzorovanje (delovni nalog, zapis o stanju naprave, pričakovani ukrepi, itd.) je potrebno veliko število dokumentov. PSA programska oprema omogoča združitev, povezovanje in dopolnjevanje potrebnih dokumentov v elektronski obliki. PSA uporablja nove tehnološke zmožnosti in ponuja priročno in učinkovito orodje s podporo preventivnih vzdrževalnih procesov in izvajanih dejavnosti, vključno z zajemanjem podatkov o nastalih stroških in vzdrževalnih delavcih. Ta programska oprema omogoča visoko stopnjo dostopnosti, mobilnosti in učinkovitosti terenskih ekip, saj prinaša primerno delovanje tudi brez predhodnega znanja o razmerah na terenu.
 


Področno lasersko skeniranje energijskih objektov

Tržno gospodarstvo zahteva popravilo, rekonstrukcijo in druga dela na energijskih objektih v najkrajšem možnem času, z namenom zmanjšanja stroškov. Priprave na takšne vrste dela so bile izvedene s klasičnim zajemanjem podatkov. Z laserskim skeniranjem je uporabnik zmožen zajeti podatke iz ene lokacije veliko lažje, kar ima ugoden vpliv na zmanjšanje stroškov dela.
 
Področno lasersko skeniranje omogoča 3D pregled objekta z relativno natančnostjo 1-2 mm in popolno natančnostjo GPS meritev, kar pomaga pri vzdrževanju in rekonstrukciji. Omogoča pregled realizacije končnega dela, dejanskega stanja objekta in PID kontrolorja. Pridobljeni podatki so lahko vključeni v bazo podatkov, kar omogoča dostop vsem sistemskim podatkom. Področno lasersko skeniranje omogoča hitro, kvalitetno in ekonomično oblikovanje PID dokumentacije, kot tudi preprosto in jasno ustvarjanje digitalne dokumentacije v želenem formatu. Je podlaga za hitro odločanje glede popravil, vzdrževanja, rekonstrukcije, in preprostega, natančnega in hitrega načrtovanja.
 
S primernim obdelovanjem laserskih podatkov, bi lahko strankam omogočili in vzpostavili popolno tehnično bazo podatkov podjetja.  
 
 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Prednosti OTLM sistema so:
 • Neposredno in sprotno merjenje temperature
 • Majhna teža
 • Preprosta namestitev
 • Namestitev OTLM sistema na katerikoli premer nadzemnega voda
 • Uporabniku prijazna programska oprema
 • Povezava s SCADA sistemom ali drugimi sistemi s standardiziranim IEC protokolom
 • GPS lokacija z natančnim GPS časovnim žigom
 • Dvostopenjski alarmni interval, ki ga sproži temperatura vodnika (T> in T>>)
 • Več-komunikacijski protokol: GSM/UMTS, Optics
 • Priročni program OTLM Viewer (SDT) – Bluetooth
 • Lokalni in daljinski OTLM dostop (nastavitev OTLM parametrov)
 • Beleženje podatkov
 
Prednosti PSA sistema so v povezljivosti z različnimi ERP sistemi (Maximo, SAP) ter  fleksibilnost in integracija z internimi rešitvami podjetja. PSA sistem deluje s poslovnim informacijskim sistemom in ga dopolnjuje:
 • združuje informacije iz različnih operativnih informacijskih virov,
 • posreduje informacije na teren, kjer so potrebne v delovnem procesu,
 • omogoča zajetje novih podatkov pri viru (na terenu), posreduje informacije nazaj v poslovni sistem in odstrani vse nepotrebne naloge (ponovno tipkanje) in vse napake in zamudnosti, ki so s tem povezane,
 • shrani in obdeluje dodatne informacije o vzdrževalnih procesih, če je to potrebno. Na primer skenira dovozne poti in posnetke posreduje GPS sistemu.

  

Ciljne stranke

Ciljne stranke za OTLM sistem so operaterji prenosnih omrežij.
 
PSA sisteme in sisteme za področno lasersko skeniranje energijskih objektov uporablja ELES (slovenski sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja) in druga elektrodistributerska podjetja. Ob tem je sistem lahko hitro prilagojen za različne uporabnike.  
 

Povezave


 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Startup podjetje
OTLM d.o.o.
Vključenost v programe
INO
Drugi podatki
Spletna stran: www.otlm.eu
Leto ustanovitve: 2009