E-upravnik

 /28.8.2017, Avtor: Stanislava Vabšek
 
Podjetje E-upravnik pod blagovno znamko ETOS smart solutions razvija inovativne rešitve za avtonomno upravljanje stavb, stanovanjskih sosesk in mest. Z uporabo naprednih tehnologij in z elektronskim vodenjem virov želijo na trgu upravljanja stanovanjskih in poslovnih objektov vzpostaviti popolno povezavo med uporabniki, softwarskimi rešitvami in pametno opremo.
 

Problem

Slabosti trenutnega sistema upravljanja objektov so številne:
  • ročna delitev stroškov izvajalcev po posameznem etažnem lastniku, kjer upravniki izbuljajo čas;
  • nepregledno razdeljevanje stroškov pri poslovanju z izvajalci pri hrambi sredstev lastnikov ter pri izvajanju projektov, zaradi česar so lastniki v dvomih glede računov in imajo številna vprašanja, ki jih naslavljajo na upravljalca, ta pa uporabi veliko resursov za odgovarjanje na reklamacije in nejasnosti;
  • neomogočeno ali neučinkovito odločanje lastnikov ter njihova slaba informiranost pri pomembnih vprašanjih (zbori etažnih lastnikov se izvajajo s fizično prisotnostjo, zaradi česar velikokrat niso sklepčni, upravljalec pa težko zagotavlja dobro upravljanje objekta, če se nujne zadeve ne sprejemajo); 
  • najemniki so zanemarjeni subjekti in nimajo ne možnosti odločanja ne obveščenosti;
  • neodzivnost upravnikov, ker ne uporabljajo sodobne tehnologije komuniciranja;
  • slabo stanje objektov zaradi neomogočenih glasovanj, nezaupanja v upravnika in netransparentnih postopkov ter posledično padanje vrednosti nepremičnin zaradi slabega vzdrževanja in neinvestiranja. 
 
Kljub temu, da večina upravljalcev objektov deluje dobronamerno, se lastniki nepremičnin kljub temu počutijo ogoljufane, nemočne in odrinjene. Zato upravljalci potrebujejo platformo za elektronsko upravljanje, kjer bodo vzpostavili zaupanje z lastniki (in najemniki stanovanj) ter korekten poslovni odnos. Tako bodo lahko odpravili visoko pasivnost, zaradi katere zbori stanovalcev niso sklepčni, glasovanje o pomembnih investicijah je onemogočeno, stavbam z odlaganjem nujnih investicijskih del pada vrednost in energetska učinkovitost, upravnikom pa s tem padata kredibilnost in zaupanje. 
 
 

Rešitev 

Podjetje E-upravnik je razvilo rešitev INTEL manager, ki je programska oprema za upravljalce stavb. Produkt je popolnoma pripravljen za trg, testiran na prvih uporabnikih ter preizkušen na enem izmed večjih upravniških podjetij Sloveniji. Poleg tega produktna linija podjetja vsebuje še rešitvi INTEL home in INTEL service. INTEL service je ''stavbno računovodstvo'', ki je namenjeno stanovanjskim skupnostim in zelo majhnim upravniškim podjetjem ter jim zagotavlja celotno razdeljevanje stroškov in vodenje rezervnega sklada. Za procese spletnega upravljanja nepremičnin oz. popolno elektronizacijo in avtomatizacijo procesov pa v podjetju razvijajo produkt ETOS home, ki na področju celovitega elektronskega upravljanja objektov povezuje uporabnike, lastnike, izvajalce in upravniška podjetja.
 

Konkurenčna prednost

Bistvena konkurenčna prednost podjetja E-upravnik oz. njegovih produkt je status prvega ponudnika oz. pionirja v razvoju pametnega elektronskega sistema upravljanja objektov. Gre torej za prvo tovrstno podjetje, ki z modelom upravljanja nepremičnin po elektronski poti postavlja trg na glavo, spreminja navade uporabnikov in postavlja nove globalne trende. Neposredno konkurenco sicer predstavljajo velika upravniška podjetja, ki izboljšujejo svoje spletne strani in programske rešitve, ki pa še vedno temeljijo na tradicionalnih načelih upravljanja, hkrati pa so pri njih vse te spremembe še vedno precej počasne. Posredna konkurenca so manjša upravniška podjetja, naklonjena digitalnemu poslovanju, a bodo manj verjetno vlagala v razvoj lastnih rešitev in bodo raje kupovala rešitve E-upravnika.
 
 

Kontaktni podatki

E-upravnik d.o.o., Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana 
Direktor: Matic Sušnik, matic.susnik@gmail.com
 
Avtor vsebine: Stanislava Vabšek,
komuniciranje in pr Start:up Slovenija
 
> Nazaj na vse
Ekipa
Matic Sušnik, CEO  
Marko Hozjan
Gregor Borošak
Boštjan Pišler
Matevž Baškovč
Investitorji
SPS SK75 - generacija pomlad 2017
Gregor Borošak 
Drugi podatki
Facebook
LinkedIn