Borza terjatev

 /9.11.2016, Avtor: Elvisa Basailović
 
Borza terjatev predstavlja integriran trgovalni in poravnalni sistem za trgovanje s poslovnimi terjatvami, nadgrajen z sistemom avtomatiziranega upravljanja s kreditnimi tveganji. Mala in srednje velika podjetja povezuje s kapitalskimi trgi ter jim zagotavlja najhitrejši in najenostavnejši dostop do financiranja.
 

Problem in uporabna vrednost

Borza terjatev s svojo disruptivno tehnologijo posega v trg faktoringa z vzpostavitvijo prvega organiziranega trga za trgovanje s terjatvami, ki deluje po enakih trgovalnih in poravnalnih načelih, kot jih uporabljajo klasične borze finančnih instrumentov.

Podjetjem nudijo enostavno prodajo terjatev finančnim vlagateljem preko organiziranega trga. Na takšen način podjetjem omogočajo hiter dostop do financiranja, finančnim vlagateljem pa okno in dostop do trga faktoringa kot zanimive alternativne naložbe. Iz poslovnih terjatev so ustvarili instrument, s katerim je mogoče enostavno trgovati.
 
Partnerski program članom omogoča, da priporočijo Borzo terjatev svojim poslovnim partnerjem v zameno za partnersko provizijo in tako pospešujejo prodajo. Hkrati pa je na voljo sistem avtomatskega trgovanja, ki finančnim vlagateljem omogoča, da nastavijo svoje investicijske / portfeljske preference, na podlagi katerih sistem avtomatično odkupuje terjatve na borznem trgu.
 

Konkurenčna prednost

Borza terjatev je prva, ki je med seboj povezala najboljše uveljavljene prakse iz področij trgovanja s finančnimi instrumenti, finančne tehnologije (fintech) in faktoringa ter ustvarila prvi organizirani trg s poslovnimi terjatvami.
 
Vse sorodne platforme omogočajo podjetjem, da s prodajo terjatev preko spletne aplikacije pridobijo financiranje, vendar pa nobena ne deluje po principih organiziranega trga na način kot to počne Borza terjatev.
 
Borza terjatev deluje kot centralna nasprotna stranka, zaradi česar je trgovanje popolnoma anonimno, trgovanje poteka na podlagi trgovalnih naročil, brez podpisovanja pogodb (enako kot na borznem trgu), postopek včlanitve in odpiranja trgovalnega računa je enak za vse stranke ter ima enotni uporabniški vmesnik za vse stranke.
 

Kontaktni podatki

BORZA TERJATEV, d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Spletna stran: https://www.borzaterjatev.si/

CEO: Marko Rant
Email: marko.rant@borzaterjatev.si
 
Avtor vsebine: Elvisa Basailović ,
vodja projekta
 
> Nazaj na vse
Ekipa
Marko Rant, CEO
Tomi Šefman, poslovni razvoj
Gašper Rant, IT razvoj
Mateja Šefman, marketing
Investitorji
SPS SK200 - generacija pomlad 2016
Janez Klobčar, poslovni angel
Peter Ribarič, poslovni angel
Drugi podatki
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+