In Silico - CheckMeApp

 
In Silico je globalno usmerjeno podjetje, specializirano za razvoj aplikativnih tehnologij s področja farmacije in medicine. Največji izziv mladega ambicioznega podjetja je omogočiti hiter dostop do strokovno podprtega in optimiziranega samozdravljenja najpogostejših zdravstvenih težav po meri uporabnika. S svojimi spletnimi in mobilnimi aplikacijami, kot je trenutni razvojni adut CheckMeApp, želijo revolucionirati sistem samozdravljenja, oskrbe z zdravili brez recepta in svetovanja izven lekarniškega oziroma ambulantnega okolja, predvsem takrat, ko neposreden stik pacienta s strokovnjakom ni mogoč.
 

Zgodba družine Vivoda

Ustanovitelj in lastnik podjetja In Silico je Miha Vivoda, kljub mladosti izkušen in uveljavljen strokovnjak, ki je leta 2011 doktoriral na Univerzi v Ljubljani s področja biomedicine, smer farmacija. Idejni vodja projekta in vodja strokovnega razvoja aplikacije CheckMeApp ima med svojimi zvenečimi kariernimi referencami tudi več kot deset let izkušenj z delom v družinski lekarni, kjer je dodobra spoznal potrebe pacientov, njihovo nakupno vedenje in trende, ki bodo to panogo oblikovali v prihodnje. Farmacijo in podjetnost ima zapisano v genih, saj s hitrim pregledom zgodovine družine Vivoda izvemo, da je oče ustanovil kar nekaj prodornih farmacevtskih podjetij, mama pa je bila ena prvih koncesionark, ki je v Izoli pred 20 leti odprla zasebno lekarno, ki jo še danes uspešno vodi.
 

Močan interdisciplinarni tim

Trenutno se podjetje In Silico povsem osredotoča na razvoj aplikacije CheckMeApp in njen prodor najprej na domačem trgu, nato pa še globalno. Odločen, da bo poleg vrhunske aplikacije izgradil tudi odlično podjetje, se dr. Vivoda od leta 2012 aktivno udeležuje podjetniških seminarjev in delavnic, hkrati pa okoli sebe gradi močan interdisciplinarni tim s področja informatike, stroke in marketinga. Poleg njega so tako trenutni ključni člani podjetniškega tima In Silico še mag. Primož Kralj kot vodja računalniškega razvoja, Enes Halilović kot vodilni programer, Tilen Godnič kot vodja marketinga in Marko Vivoda kot vodja razvoja kupcev.
 

Ključne so strokovne kompetence

Čeprav jih druži tudi prijateljstvo še iz otroštva, so bile strokovne kompetence ključnega pomena, da so se ponovno srečali in združili moči pri razvoju aplikacije CheckMeApp, ki omogoča varno, strokovno in uporabniku prilagojeno samozdravljenje nekaterih najpogostejših zdravstvenih težav, ko stik z zdravnikom ali farmacevtom ni mogoč.
 

Nasvete o zdravju iščemo na spletu

Po zadnjih raziskavah že več kot 70 odstotkov uporabnikov spleta prve informacije o zdravju oziroma zdravstvene nasvete išče na svetovnem medmrežju. Razlogi za to so številčni. Lahko gre za pomanjkanje časa, slabo mobilnost pacientov ali otežen dostop do zdravnika. Nekateri uporabniki zdravstvenih storitev si želijo diskretne ali bolj poglobljene obravnave svojih težav, spet drugi se želijo sami odločati o tem, na kakšen način ali s katerimi zdravili bodo zdravili svoje vsakodnevne težave.
 

Splet nas lahko zavede in oddalji od strokovne pomoči

Na spletu lahko najdemo številne zdravstvene informacije, vendar jih laik zelo težko pravilno interpretira ali uporabi v svojem konkretnem primeru. Zaradi pomanjkanja strokovne podpore smo zato vse prevečkrat izpostavljeni agresivnim marketinškim sporočilom, laičnim forumskim nasvetom in lažnim obljubam nepreverjenih proizvajalcev dvomljivih izdelkov. Vse pogostejše so tudi težave zaradi napačne uporabe zdravil, pri čemer napačno samozdravljenje lahko celo oteži uspešnost nadaljnjega zdravljenja, če strokovno pomoč poiščemo prepozno. 


 

Zaradi oglasa po napačno zdravilo

Na idejo o razvoju aplikacije, ki bi nam zagotavljala strokovno podporo pri zdravstvenih težavah, pri katerih običajno posegamo po zdravilih brez recepta, hkrati pa zaradi različnih razlogov ne poiščemo strokovne pomoči, je dr. Vivoda prišel prek dolgoletnega dela v družinski zasebni lekarni. Opazil je, da pacienti vse pogosteje povprašujejo po določenih izdelkih, čeprav se o njihovi uporabi niso posvetovali s strokovnjakom. V določenih primerih bi si lahko z uporabo teh izdelkov celo škodili, razlog za njihovo izbiro pa so predvsem vse bolj agresivna marketinška sporočila in informacije.
 

Po meri posameznika, vedno in povsod

Z jasno vizijo pomagati ljudem in zagotoviti inovativno zdravstveno orodje, CheckMeApp pri svetovanju upošteva različne lastnosti osnovne zdravstvene težave, kot so njena jakost, čas trajanja in spremljevalni simptomi, hkrati pa tudi vse ključne zdravstvene lastnosti posameznika – starost, spol, sočasno jemana zdravila, različne fiziološke posebnosti, kot sta nosečnost ali dojenje, pa tudi kronična obolenja, kot sta denimo sladkorna bolezen, visok krvni pritisk idr.

Do danes je v aplikacijo CheckMeApp vključenih že več kot 67 zdravilnih učinkovin, 388 različnih simptomov in 776 različnih indikacij.
 

Se lahko zdravim sam?

”Zaradi naprednega algoritma in obsežne lastne podatkovne baze o zdravilih in bolezenskih stanjih je aplikacija CheckMeApp prva na globalnem trgu, ki omogoča celostno obravnavo nekaterih najpogostejših zdravstvenih težav po meri uporabnika. Ta bo lahko hitro in enostavno ugotovil, ali določene simptome lahko zdravi sam ali pa je morda za njegove težave nujen obisk strokovnjaka. V primerih, ko samozdravljenje ni priporočeno, bo aplikacija uporabnika opozorila, da simptomov ne sme zdraviti sam in mu bo hkrati omogočila hiter stik s strokovnjakom – zdravnikom ali farmacevtom, prek spleta ali pametnega telefona. 
 

Enostavna uporaba tudi za laike in njihove bližnje

Aplikacija, ki je v prvi vrsti namenjena uporabnikom, ki bi se v dani situaciji odločili zdraviti sami, potrebujejo pa strokovno in neodvisno pomoč po meri, je zasnovana kot enostaven uporabniški vmesnik. Ta tudi povsem laičnega uporabnika enostavno in razumljivo vodi skozi posamezne faze strokovne obravnave. Najprej le-ta natančno definira svojo težavo, vnese v aplikacijo svoje zdravstvene posebnosti in tudi zdravila, s katerimi se trenutno zdravi. Celoten proces nadzoruje in vodi inovativen strokovni algoritem, ki na koncu uporabniku postreže s ključnimi informacijami, ki jih potrebuje za odločitev o načinu zdravljenja oziroma ga napoti k strokovnjaku, če samozdravljenje ni priporočeno. 
 

(Pre)nasičena ponudba, ki nas lahko zbega

Z aplikacijo CheckMeApp podjetje In Silico vstopa na trg spletnih ponudnikov strokovne podpore in zdravil brez recepta, ki jih ponujajo forumi z zdravstveno vsebino, spletne lekarne in številne spletne ter mobilne aplikacije. ”Kljub navidezni prenasičenosti tovrstnih rešitev uporabnik lahko kaj hitro ugotovi, da večinoma podajajo le splošne, generične opise simptomov ali bolezni, ki mu pri iskanju rešitev za svoje konkretne težave pogosto ne koristijo, temveč ga lahko celo zmedejo ali po nepotrebnem prestrašijo. Tudi spletne lekarne, ki delujejo po principu samopostrežnih terminalov, od uporabnika zahtevajo, da se sam odloči za najučinkovitejše in najbolj varno zdravilo, kar je povsem neprimerno,” trenutne razmere na trgu opisuje dr. Vivoda.
 

Ogromen trg in 5 % prodaje prek spleta

Pri vrednotenju trga sogovornik navaja, da je bil globalni trg OTC zdravil oziroma zdravil brez recepta leta 2010 ocenjen na 55 milijard EUR. ”Kljub izredni velikosti in globini trga je delež spletne prodaje ocenjen na pet procentov. Razlog za ta relativno nizek odstotek še vedno leži v pomanjkanju strokovne podpore prek spleta, kar aplikaciji CheckMeApp zagotavlja potencialno veliko prednost. Ne smemo pa pozabiti tudi na specifične mednarodne in nacionalne zakonodaje ter veliko moralno, etično in strokovno odgovornost, ki jo imajo ponudniki na področju zdravstva. Vse to smo v našem podjetju že preučili in se na vse temeljito pripravili, tako da bo aplikacija CheckMeApp pomembno prispevala k izboljšanju strokovne podpore preko spleta, tudi že obstoječih ponudnikov zdravstvenih storitev” še zadnje delčke mozaika pri načrtih za globalni preboj aplikacije našteva sogovornik.
 

Osnovna različica brezplačna

V podjetju In Silico načrtujejo, da bo osnovna različica aplikacije CheckMeApp za uporabnike brezplačna. Z njo želijo pomagati kar najširšemu krogu uporabnikov, saj bo v primerjavi s konkurenčnimi rešitvami omogočala zares širok nabor uporabnosti, morebitna doplačila pa bodo vezana le na poglobljeno svetovanje zdravstvenih oziroma farmacevtskih strokovnjakov. Trženje bo prilagojeno navadam ciljnih uporabnikov, saj bodo o prednostih nove aplikacije obveščeni prek spletnih strani in forumov s strokovno vsebino, spletnih lekarn ter družbenih omrežij. Pomemben poslovni partner podjetja In Silico pa bodo tudi proizvajalci zdravil. Z njimi načrtujejo sodelovanje, ki bo zagotavljalo strokovno neodvisno delovanje aplikacije CheckMeApp. Njihove izdelke bodo namreč uporabnikom predstavljali z vsemi ključnimi, strokovnimi in verodostojnimi informacijami, tako da se bodo lahko uporabniki aplikacije varno odločili za njihovo uporabo ali celo nakup.
 

Zgovoren slogan in povabilo k sodelovanju

Aplikacija, ki jo zgovorno predstavlja slogan 'Check Me App – najboljša zdravstvena pomoč, ko posvet s strokovnjakom ni mogoč', je trenutno v fazi testiranja. Uporabniki lahko do nje dostopajo prek spletne strani www.checkmeapp.si oz. http://checkmeapp.si/app/, in sicer prek osebnega in tabličnega računalnika ter pametnega telefona. Podjetje In Silico pa je inovativno tudi v tej fazi razvoja svojega produkta, saj aktivno nagovarja potencialne uporabnike, naj aplikacijo preizkusijo in s konstruktivnimi komentarji prispevajo k njenemu razvoju, da bo resnično lahko zadovoljila vsem njihovim željam in potrebam. Na enak način bo podjetje nagovorilo tudi strokovno javnost in vse njene ključne deležnike povabilo k sodelovanju in prilagajanju aplikacije realnim težavam pacientom ter stanju v zdravstvu.
 

Preobrazba ovir in pomoč soljudem

Podjetje, ki je bilo za potrebe razvoja in trženja aplikacije CheckMeApp ustanovljeno junija 2012, kot svojo ključno vrednoto in poslanstvo navaja pomoč soljudem. Njihovo temeljno vodilo je preobrazba ovir v izzive in priložnosti za ustvarjanje. Svojo kulturo podjetje gradi na osnovi pripadnosti in zavezanosti k uresničevanju skupnih ciljev. Ker se uspešnost podjetja v prvi vrsti pojmuje kot odraz usklajenega timskega dela, bo razvojni tim nagrajen z udeležbo pri dobičku podjetja, odprta pa je tudi možnost sodelovanja pri lastniški udeležbi.
 

Partnerji za vstop na globalni trg

Podjetje In Silico razvoj aplikacije CheckMeApp trenutno financira iz lastnih sredstev ter razvojne subvencije, ki jo je pridobilo prek razpisa Slovenskega podjetniškega sklada. Zaradi zagotavljanja visoke strokovnosti in neodvisnosti orodja ter njenega neposrednega vključevanja na področje zdravstva podjetje ne bo iskalo investitorjev, vse dokler ne zaključi razvoja strokovnih okvirov aplikacije. V nadaljnjih korakih načrtuje financiranje s prihodki, ki jih bo s trženjem aplikacije ustvarilo na trgu, za vstop na globalni trg pa bo iskalo kompetentne tuje partnerje, ki bodo s svojimi povezavami olajšali vstop aplikacije CheckMeApp na tuje trge oskrbe z zdravili brez recepta.
 

Povezave


 

 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Ustanovitelj
Miha Vivoda
Inovativni izdelek
Mobilna in spletna aplikacija CheckMeApp
Vključenost podjetja v inovativna okolja
Član Tehnološkega parka Ljubljana
Nagrade/priznanja
15. mesto na tekmovanju Start:up leta 2013 (med 102 sodelujočimi podjetji)
Povezave
www.checkmeapp.si
http://checkmeapp.si/app/
https://www.facebook.com/CheckMeApp
Leto ustanovitve: 2012