Poligram_združen

 
Visokotehnološko mariborsko podjetje Poligram se ukvarja z razvojem in trženjem inovativnih telematičnih storitev, kot sta sistem za sledenje Trak8 in mobilna aplikacija Kmetijske evidence.
 

Sledijo več kot 4.000 vozilom

Osnovni produkt visokotehnološkega razvojno naravnanega podjetja Poligram iz Maribora je telematični sistema za sledenje Trak8, s katerim trenutno sledijo več kot štiri tisoč delovnih vozil na terenu. To število jih umešča na drugo mesto ponudnikov na domačem trgu. Ključno konkurenčno prednost sistem Trak8 dosega z visoko stabilnostjo delovanja, vrhunskim servisom in visoko ločljivostjo pošiljanja parametrov, ki jih je mogoče zajemati na terenu.
 

Napreden sistem Moji dokumenti

Kot spremljevalno aplikacijo, predvsem za uporabnike sistema Trak8, je podjetje Poligram razvilo napreden sistem za elektronsko obdelavo, izmenjavo in sledljivost dokumentov, imenovan Moji dokumenti. Produkt, s katerim so lani ustvarili 211 tisoč evrov prihodkov, so pred tremi leti izločili v istoimensko samostojno podjetje. Podjetji Poligram in Moji dokumenti imata trenutno skupaj deset redno zaposlenih in skupaj dosegata dobrih 840 tisoč evrov letnih prihodkov ter 57 tisoč evrov dobička.
 

Kmetijske evidence za evropski trg

V zadnjem času se Poligram osredotoča na razvoj in trženje aplikacije Kmetijske evidence, ki sodobnim kmetijskim pridelovalcem omogoča celostno evidentiranje, načrtovanje in upravljanje kmetijskih opravil ter izračun donosa kmetijskega zemljišča in lastne cene pridelka.
 

Inovativna rešitev za sodobne kmetovalce

Mobilna aplikacija Kmetijske evidence omogoča hitro, enostavno in učinkovito vodenje številnih evidenc, ki jih kmetovalcem nalagata zakonodaja in zahteve po sodobnem, donosnem poslovanju. Z natančnim in celostnim evidentiranjem kmetijskih opravil oziroma porabljenih delovnih ur, goriva, škropiv in drugih materialov, kmetje lahko zanesljivo izračunajo donos površine kmetijskega zemljišča (GERK-a) in lastno ceno kmetijskih pridelkov.

Kmetijske evidence so aplikacija v oblaku, do katere uporabnik dostopa prek spleta in zanjo plačuje najemnino. Ideja o razvoju kmetijske aplikacije je izšla iz temeljitega poznavanja in učinkovitega reševanja težav uporabnikov pri sledenju in gospodarni rabi delovnih vozil. Eden prvih navdušenih uporabnikov aplikacije Kmetijske evidence, pridelovalec poljščin PP - Agro, je namreč uporabnik Poligramovega sistema za sledenje Trak8. 
 

Brez pisanja na roko in pozabljanja

Vodenje evidenc v številnih kmetijskih gospodarstvih še vedno temelji na ročnih zapisih v zvezek in vnosih v elektronske preglednice. Pri tem se velikokrat zgodi, da kmet pozabi zabeležiti opravljena dela. Netočna evidenca povzroča težave pri inšpekcijskih pregledih, ročno vnašanje podatkov pa je za kmeta dodatno breme tudi zato, ker ga ne more izvesti neposredno na terenu, hkrati pa mu ne zagotavlja celostnega pripomočka za učinkovito načrtovanje in upravljanje delovnih procesov.
 
Med težave kmetovalcev sodijo tudi natančno evidentiranje, koliko časa in kateri delavci oz. delovni stroji se zadržujejo na kmetijskem zemljišču, katera dela pri tem opravljajo in kakšna je pri tem poraba goriva, škropiv, gnojil in drugih sredstev... Zaradi razdrobljenosti kmetijskih površin in ozkih ter dolgih njiv, je težavna tudi napotitev novih delavcev na izbrano lokacijo in sledljivost delovnega stroja oziroma ugotavljanje, ali se delo dejansko opravlja na lastnem posestvu in ne na sosedovem zemljišču.
 

Številne uporabne vrednosti

Elektronsko evidentiranje kmetijskih opravil, ki ga zagotavlja aplikacija Kmetijske evidence, lastnikom kmetijskih gospodarstev prinaša številne prednosti:
  • hiter prenos GERK-a iz državnega e-registra v aplikacijo,
  • vpis podatkov o opravljenih delih na terenu ali doma oziroma v pisarni,
  • celostno evidentiranje vseh kmetijskih opravil (setev, oskrba in spravilo posevka, obdelava tal, gnojenje, zatiranje škodljivcev in bolezni …), škropiv, gnojil, goriva, delovnih ur …,
  • priprava načrta za petletni kolobar,
  • varno in pregledno zbrani podatki za inšpekcijske nadzore,
  • enostavno izpolnjevanje vlog za kmetijske subvencije,
  • enkraten vpis podatkov, njihovo trajno in varno hrambo ter izvoz. 
Pri delu na terenu aplikacija omogoča, da se na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku  prikazuje kmetijsko zemljišče oz. GERK, delovni stroj in njegova lokacija oziroma lokacija delovnega opravila. Prav tako aplikacija uporabnika – denimo voznika traktorja – vodi in usmerja do izbranega GERK-a, opozarja o zadrževanju znotraj mej zemljišča in delavca po opravljenem delu usmeri nazaj na izhodiščno lokacijo.
 

Pametni telefon in najem storitve za začetek

Za kmete, ki začenjajo z modernizacijo svojega poslovanja, je zgolj za zagotavljanje točnih evidenc v osnovi dovolj, da imajo pametni telefon ali tablični računalnik in najamejo storitev aplikacije v oblaku. Podatke prek telefona ali tablice vpišejo na terenu, te se prenesejo na portal, kjer aplikacija zagotavlja njihovo varno zbiranje, kronološko slednje in upravljanje. Za večje, sodobne kmetijske sisteme pa v podjetju Poligram zagotavljajo tudi vse potrebne sledilne naprave, nameščene na delovne stroje, ki uporabniku zagotavljajo spremljanje in evidentiranje željenih podatkov.
 

Nadgradnja z računalniškim vidom in posnetki zemljišč

V podjetju Poligram, ki se aktivno ukvarja tudi z razvojnimi projekti na področju računalniškega vida, načrtujejo, da bodo aplikacijo kmalu nadgradili z možnostjo najema storitve posnetka zemljišča oziroma stanja poljščin s pomočjo računalniška vida in brezpilotnih naprav. Tako bodo kmetom lahko zagotovili natančen nadzor stanja poljščin in učinkovito odpravljanje težav, do katerih pride na primer zaradi toče, zaraščenosti s plevelom ali škode, ki jo na celotni površini ali le delu posevka povzročijo divje živali oziroma naravni dejavniki.
 

Kupci, trg in konkurenčna prednost

Aplikacijo Kmetijske evidence uporablja že kar nekaj večjih slovenskih pridelovalcev. Ker je prodaja aplikacije lokacijsko omejena zaradi potrebe po namestitvi opreme, podjetje Poligram med ključne ciljne trge umešča predvsem kmetijsko in tehnološko razvitejše evropske države.
 

Podjetje mladega raziskovalca

Podjetje Poligram je ustanovil mladi raziskovalec Dušan Heric, ki je na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko doktoriral iz segmentacije slikovnih informacij. Eden prvih razvojnih projektov podjetja, vezan na stroko ustanovitelja oziroma področje obdelave slik in signalov, je bil vzpostavitev infrastrukture za računalniški vid za ocenjevanje kakovosti površine asfaltiranih cestišč.
 

Filozofija poštenosti, učinkovitosti in nenehnega razvoja

Podjetje, ki ga Dušan Heric vodi skupaj z ženo Bredo, svojo filozofijo gradi na poštenosti in skrbnem odnosu do strank, za katere razvijajo le to, kar natančno in učinkovito odgovarja na njihove konkretne težave ter sistemske izzive. V bližnji prihodnosti želijo doseči mednarodno prepoznavnost na področju telemetrije ali kakšnega novega produkta, saj v podjetju skrbijo  za kontinuiran razvoj novih inovativnih rešitev.


 

 

> Nazaj na vse
Ustanovitelji
Dušan Heric
Inovativni produkti
Kmetijske evidence
Trak8          
Vključenost v inovativno okolje
nekdanji član Tovarne Podjemov
Druge informacije
Leto ustanovitve: 2008