Agroko mehatronika

 
Podjetje Agroko mehatronika je razvilo sodoben in cenovno dostopen elektronski krmilni sistem za nadzor škropljenja, ki manjšim in neprofesionalnim kmetovalcem omogoča bolj učinkovito rabo škropilnice in zmanjšuje porabo fitofarmacevtskih sredstev. 

Elektronski krmilni sistem za nadzor škropljenja je sodoben, cenovno dostopen sistem za nadzor škropljenja, ki omogoča enostavnejšo in bolj natančno rabo škropilnice ter fitofarmacevtskih sredstev. Uporabniku omogoča optimalnejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev in njihovo enostavnejšo ter natančenjšo rabo, kar pomeni, da posledično zmanjšamo količino njihove porabe in vpliv človeka na okolje.
 

 

Opis problema

Uporabniki škropiv, še posebej tisti, ki se s kmetijstvom ne ukvarjajo profesionalno, velikokrat nanašajo škropiva nenatančno in nestrokovno. Pri tem količino fitofarmacevtskih sredstev običajno predozirajo, s čimer povečujejo stroške, hkrati pa prekomerno obremenjujejo okolje.
 

Ko investicija ni upravičena ...

Ponudba sistemov za učinkovit nanos  škropiv obsega le škropilne naprave z zapletenim krmilnim sistemom na osnovi mikrokrmilnikov, ki so cenovno zelo dragi, zato takšna investicija za neprofesionalne kmetovalce ni ekonomsko upravičena. Po drugi strani pa trg ne ponuja enostavne možnosti nadgradnje obstoječih škropilnic brez krmilnega sistema, kar pomeni, da mora kmetovalec, ki že ima škropilnico, kupiti novo, če želi imeti vgrajen tudi krmilni sistem. Elektronski krmilni sistem za nadzor škropljenja družbe Agroko mehatronika je cenovno dostopen sistem, ki ga je brez večjih posegov možno vgraditi tudi na obstoječe škropilne naprave različnih proizvajalcev.
 Ključne prednosti sistema

  • Možna vgradnja izdelka na obstoječe škropilnice brez elektronskega krmilnika (krmilnik je mogoče na zelo enostaven način vgraditi na obstoječe škropilnice). Uporabnikom, ki že imajo škropilnice, ni potrebno kupiti nove škropilnice z elektronskim krmiljenjem, ampak krmilnik le dokupijo in ga vgradijo na obstoječo škropilnico.
  • Cenovna dostopnost.
  • Uporabniku zelo prijazna uporaba (optimalno izbran obseg funkcij, brezžična komunikacija med posameznimi moduli, krmiljenje nastavljivo glede na posamezno kmetijsko panogo).
   


Vodila pri uresničevanju poslanstva

Pri uresničevanju poslanstva jih vodi želja razvoju sodobnih rešitev za uporabo v kmetijstvu, zadovoljstvo ciljnih kupcev, skrb za kakovost pridelkov, ohranjanje naravnega okolja in varovanje zdravja ljudi. Cilj podjetja je razvijati rešitve, ki bodo v kmetijstvu omogočale večjo produktivnost, manjše onesnaževanje okolja ter bodo cenovno dostopne čim širši skupini uporabnikov.Vizija podjetja je postati v Evropi prepoznavno slovensko podjetje za razvoj elektronsko krmiljenih avtomatiziranih procesov in tehnologij za zagotavljanje 'preciznega kmetijstva' ob upoštevanju načel varovanja narave in ljudi.
 

Viri


 
   Podporno okolje

Član: Primorski tehnološki park
Primorski tehnološki park je stimulativno podjetniško okolje za inovativna podjetja ter ambiciozne posameznike in skupine, ki razvijajo nove izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Zagotavljamo infrastrukturo in podjetniške programe za rast, razvoj in internacionalizacijo podjetij. Več...
 

> Nazaj na vse
Ustanovitelji
Kokoravec Rok
Inovativni izdelki
Elektronski krmilni sistem za nadzor škropljenja   
Vključenost v programe
INO
Drugi podatki
Leto ustanovitve: 2010