Cell Try

 
Podjetje CELL/TRY izvaja in vitro predklinična testiranja na humanih celičnih kulturah kot pogodbeni raziskovalni partner podjetij in ostalih raziskovalnih skupin, ki razvijajo nove zdravilne učinkovine ali biomateriale za uporabo v humani medicini. Predklinične raziskave so razvili najprej za trg ortopedskih produktov, ki je največji med biomateriali, razvoj pa so usmerili v storitev, s katero bi prodrli tudi na trg kardiovaskularnih biomaterialov.
 

Biomateriali za regeneracijo kosti

Podjetje CELL/TRY je bilo ustanovljeno, da bi na segmentu testnih celičnih sistemov z manjšo ekipo povečali fleksibilnost razvoja in pospešili razvoj novih produktov. Dejavnosti opravljajo v sodelovanju s podjetjema Educell in razvojnim centrom In.Medica. Njihova glavna dejavnost je trenutno funkcionalno testiranje učinkovin, ki vplivajo na hrustančno tkivo, in testiranje biomaterialov ter učinkovin za uporabo v regeneraciji kosti.
 

Tri ključne storitve

Podjetje CELL/TRY zagotavlja tri storitve, ki jih lahko prilagajajo specifičnim potrebam naročnikov:
 
1. CHONDRO/TRYTM je storitev funkcionalnega testiranja učinkovin, ki vplivajo na hrustančno tkivo. Storitev višjega cenovnega razreda je namenjena za večja podjetja, ki razvijajo biosimilarje antirevmatikov, saj v prihodnjih letih padejo patentne zaščite glavnih igralcev na teh trgih in zato mnogo podjetij razvija biosimilarje za te indikacije. Storitev je možno prilagoditi drugačnim potrebam kupcev, saj nekaj let po padlih patentih ne bo več potrebe po testiranjih teh biosimilarjev, ampak bodo nekoliko drugačne potrebe, ki pa jim s tem produktom lahko zadostijo in se preusmerijo na nove priložnosti (nove napovedane padle patente).
 

2. OSTEO/TRYTM je storitev funkcionalnega testiranja biomaterialov in učinkovin, za uporabo v regeneraciji kosti. Namenjen je vsem  ustanovam, ki razvijajo biomateriale, funkcionalne nanose ali učinkovine za uporabo v regeneraciji kosti v humani medicini. Regeneracija kosti je zanimiva za regenerativno medicino predvsem pri večjih poškodbah ali menjavah sklepov, kjer poskušajo podjetja razviti nove materiale ali spremeniti že znane materiale za reševanje kirurških težav. Pri teh produktih je zelo pomembno, kako ta material ali nanos vpliva na kostne celice, kar ugotovimo z OSTEO/TRY.
 

3. Testiranje citotoksičnosti na primarnih celičnih kulturah. Te teste potrebujejo tako proizvajalci aktivnih učinkovin, kot tudi proizvajalci biomaterialov, saj je to obvezen del preverjanja biokompatibilnosti na nivoju predkliničnih testov. Podjetje ponuja izvedbo testov na humanih kulturah, ki bolje odražajo odzivnost celic v telesu in so bolj informativni.
 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Storitve podjetja CELL/TRY so inovativne, saj globalno ni veliko podjetij s podobnimi storitvami. Vedno več podjetij se ukvarja s funkcionalnimi testi, vendar je vsak test za vsako posamezno indikacijo potrebno razviti posebej, zaradi česar imajo podobna podjetja le nekaj specializiranih storitev, področij razvoja novih produktov za humano medicino pa je ogromno. Vsak od potencialnih direktnih konkurentov ima le nekaj testov. Večja podjetja imajo sicer precej večji razpon produktov, vendar ponujajo predvsem splošne teste, specifične teste pa delajo s pomočjo zunanjih izvajalcev.
 
 

Storitve za podjetja in razvojne laboratorije

Storitve funkcionalnih testiranj, kamor spadajo njihova testiranja, so namenjena podjetjem in drugim razvojnim laboratorijem, ki razvijajo materiale ali učinkovine za uporabo v humani medicini. Njihovi kupci bodo  tako večinoma tudi direktni uporabniki njihovih storitev. Kljub temu bodo storitve podjetja ponudili tudi večjim podjetjem, ki se ukvarjajo s testiranjem vzorcev, za razširitev njihove ponudbe, v tem primeru kupec ne bo direktno uporabnik izdelkov ampak njihov distributer.
 

Tri skupine kupcev

Kupce podjetja lahko razdelimo v tri skupine:
  • majhne razvojne ustanove, ki razvijajo biomateriale ali učinkovine za regeneracijo kosti in hrustanca,
  • biofarmacevtska podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem biosimilarjev ali originatorskih molekul za zdravljenje revmatičnih obolenj in
  • podjetja, ki ponujajo širok spekter predkliničnih testov.
 

Povezave

 

Viri 

 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Ustanovitelji
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o.
Girandon Lenart
Inovativni izdelki
CHONDO/TRYTM in OSTEO/TRYTM
Vključenost v programe
Go:Global Slovenija udeleženec 2013
INO
Drugi podatki
Spletna stran: www.celltry.com
Leto ustanovitve: 2013