Corus inženirji

 
Podjetje Corus inženirji se ukvarja s projektiranjem in vodenjem izdelave projektne dokumentacije v gradbeništvu, izvajanjem geološko-geomehanskih raziskav in elaboratov ter gradbenim nadzorom. Inovativno so združili projektiranje in geološko-geomehanske raziskave ter ponudili celovito in cenejše projektiranje gradbenih konstrukcij, ki združuje tri običajno ločene segmente.

Ekipa podjetja Corus inženirji ima znanje in dolgoletne izkušnje s projektiranjem v nekdaj vodilnih slovenskih gradbenih podjetjih. Ključna dodana vrednost njihove rešitve temelji na izvajanju sodobnih geološko-geomehanskih raziskav s pomočjo opreme za raziskovanje na terenu. Gre za t.i. in-situ raziskave, ki omogočajo hitro in zanesljivo raziskovanje tal ob nižjih stroških za naročnika.

Inovativni pristop, ki so ga v podjetju razvili, omogoča večjo prilagodljivost in učinkovitost, saj so čas načrtovanja znatno skrajšali in hkrati odpravili nepreglednost. Po drugi strani pa naročnikom ob sodobni tehnološki podpori zagotavljajo hitro, kakovostno, zanesljivo, tehnično napredno in strokovno usklajeno projektno dokumentacijo po nižji ceni.
 

O novem pristopu

Celovit pristop k projektiranju gradbenih konstrukcij podjetja Corus inženirji združuje tri segmente pri projektiranju gradbenih konstrukcij, ki se sicer obdelujejo ločeno:
  • geološko geomehanske raziskave,
  • načrtovanje osnovne podgradnje (zajema načrtovanje globokega temeljenja, načrtovanje varovanja gradbene jame, načrt izkopov),
  • načrtovanje gradbenih konstrukcij. 
 

 

Učinkoviteje in ceneje za naročnika

Tehnologija, ki jo podjetje uporablja kot podporo storitvi, združuje sodobne naprave za izvajanje raziskav temeljnih tal, informacijsko-komunikacijske tehnologije ter projektni pristop. Storitev se izkaže za izjemno učinkovito pri inženirskih objektih, saj se celotna storitev izvaja znotraj podjetja. Obseg geomehanskih raziskav se lahko sproti prilagaja glede na dognanja in istočasno optimizacijo konstrukcije. Rezultat je učinkovitejše projektiranje, za naročnika pa to pomeni racionalnejši in cenejši objekt.

Pri zahtevnih objektih, kot so npr. gradnja na nekakovostnih tleh, globoke gradbene jame, sanacije plazov … se teh segmentov pri projektiranju gradbenih konstrukcij ne more obravnavati ločeno. Razlogi za to so:
  • lastnosti objekta vplivajo na določitev obsega in vrste geomehanskih raziskav,
  • elementi, ki varujejo gradbeno jamo, so običajno del gradbene konstrukcije,
  • za optimalno določitev vrste temeljenja objekta potrebujemo podatke vseh treh segmentov.

Podjetja, ki izvajajo geološko-geomehanske raziskave, ne projektirajo gradbenih konstrukcij in le redko projektirajo objekte primarne podgradnje. Ker v praksi informacijski tokovi sledijo pogodbenim, so geološko geomehanske raziskave praviloma narejene bistveno prej kot arhitektura, načrt osnovne podgradnje pa še kasneje. To pri zahtevnih projektih praviloma vodi v preprojektiranje objekta v relativno pozni fazi. V teh primerih se objekt podraži, obenem je verjetnost napak velika.

Ekipa podjetja Corus inženirji investitorjem omogoča prihranke pri materialu, času in energiji.
 

Ciljni kupci

Ciljni kupci storitev podjetja so investitorji vseh vrst objektov (pravne in fizične osebe), še posebej pa tisti, ki nameravajo graditi na nekakovostnih tleh, potrebujejo izkop globoke gradbene jame, načrtujejo visoke stavbe ali druge zahtevne objekte in želijo:
  • zmanjšati možnosti napačnega odločanja s celovitim pregledom, zanesljivimi in natančnimi informacijami,
  • časovno obvladovati napredovanje projekta in dosegati zastavljene roke izvedbe,
  • zmanjšati stroške celotne investicije pri izgradnji objekta, ki so posledica napačnih odločitev v fazi pred in med projektiranjem.
 

Povezave


Viri

  • Interno gradivo podjetja Corus inženirji


 
   Podporno okolje

Član: Primorski tehnološki park
Primorski tehnološki park je stimulativno podjetniško okolje za inovativna podjetja ter ambiciozne posameznike in skupine, ki razvijajo nove izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Zagotavljamo infrastrukturo in podjetniške programe za rast, razvoj in internacionalizacijo podjetij. Več...
 

> Nazaj na vse
Ustanovitelji
Ceket Andraž
Brešan Matej
Kosovel Matej
Inovativni izdelki
Celovito in cenejše projektiranje gradbenih konstrukcij  
Vključenost v programe
INO
Drugi podatki
Spletna stran: www.corusinzenirji.si
Leto ustanovitve: 2008