Svetloba

 
Podjetje Svetloba, ki nastopa pod krovno blagovno znamko Reflecta Group, je vodilni evropski ponudnik inteligentnih sistemov industrijske razsvetljave in svetil. Na področju energetskega managementa premika meje nemogočega s tem, da naročnikom zagotavlja do 85-odstotne prihranke pri industrijski razsvetljavi.
 
Zgodba o podjetju Svetloba iz Logatca, ki danes skupaj s še petimi lastnimi podjetji v Avstriji, Nemčiji, na Češkem, Hrvaškem in v Rusiji nastopa pod krovno blagovno znamko Reflecta Group, sega v leto 2005. Takrat je dinamičen in energičen podjetnik ter strasten inovator Hine Alex Vrtačnik, po izobrazbi elektronik, zaznal, da se na slabo razvitem, predvsem pa specifičnim potrebam kupcem povsem neprilagojenem trgu industrijskih svetil skriva velik potencial.
 

Nagrajeno inoviranje

Opogumljen z drzno vizijo in podkovan z izkušnjami iz Nemčije, kjer se je nekaj časa ukvarjal s prodajo industrijskih svetil, se je lotil razvoja trpežnih, močnih, kakovostnih in težkim pogojem v industriji prilagojenih svetilk, ki bi istočasno zmanjšale porabo energije in zagotovile optimalno osvetljenost delovnih mest. Uspešno inoviranje oziroma izboljšave že obstoječih svetilk je leta 2008, ko je ustanovil tudi podjetje Svetloba, Gospodarska zbornica Slovenije nagradila s srebrnim priznanjem za inovacijo leta. Nagradi za svetilke je sledilo zlato priznanje za inteligentni senzorski sistem v sodelovanju s strokovnim partnerjem, bronasto priznanje pa je prišlo tudi iz Društva vzdrževalcev Slovenije.
 

11 trgov, do 80 % prihrankov in 500 % boljša osvetljenost

Reflecta Group je danes vodilni evropski ponudnik energetskih prihrankov v industrijski razsvetljavi, ki svoje sisteme Reflecta IntelLightReflecta IntelSens in Reflecta IntelMax uspešno trži na 11 trgih. Glede na to, da podjetja v povprečju porabijo od 15 % do 22 % električne energije za industrijsko razsvetljavo, v logističnih in skladiščnih prostorih pa celo do 90 %, pametni sistemi Reflecta učinkovito rešujejo težave velikih industrijskih proizvajalcev in logističnih centrov. S superiornimi svetili in učinkovitim sistemom nadzora in upravljanja razsvetlitve zagotavljajo od 50 do 80 % prihrankov električne energije, kar na eni proizvodni lokaciji lahko doseže več sto tisoč evrov. Z do 500 % izboljšano osvetljenostjo delovnih mest pa kupci Reflecta sistemov pridobijo še:
 • do 40 % višjo produktivnost,
 • do 50 % manj napak pri delu,
 • do 85 % manjšo utrujenost delavcev in
 • do 67 % manj delovnih nezgod. 
 

IntelSens je za logistične centre

Reflecta IntelSense je brezžični sistem z upravljanjem in nadzorom v računalniškem oblaku ter dostopom do podatkov in analiz prek enostavnega uporabniškega vmesnika, nameščenega na osebnem računalniku in mobilnih napravah. Reflecta Group ga je v sodelovanju z logističnim centrom DB Schenker razvila na osnovi specifičnih razmer v logistično skladiščnih centrih, kjer je hitra manipulacija z blagom ključna. Zaradi visoko zmogljivih senzorjev zaznavanja prisotnosti (delavca ali viličarja s hitrostjo 15 km/uro) in edinstvenih protokolov reguliranja svetlobe, omogoča ustvarjati prihranke, kjer to prej ni bilo mogoče. Med številnimi prednostmi sistema izpostavljamo še možnost upravljanja in nadziranja na enem mestu za več sistemov IntelSens oziroma za podjetja z dislociranimi proizvodnimi enotami. Možen pa je tudi nadzor nad vlomi v objekt in opozarjanje uporabnikov prek SMS sporočil.


IntelLight za težko industrijo

Reflecta IntelLight je ožičena različica inteligentnega sistema, primerna za težko industrijo oz. obrate, kjer se lahko zamenja ožičenje. Skupine svetilk krmili neodvisno eno od druge, tako časovno kot glede na potrebe osvetlitve posameznih delovnih območij, njihovo zatemnjevanje ali osvetljevanje pa prilagaja glede na prisotnost dnevne svetlobe v prostoru. Lani je podjetje z mednarodno projektno-prodajno mrežo, ki je v stalnem stiku s potrebami kupcev, in oddelkom raziskav in razvoja, ki aktivno soustvarja prodajno politiko podjetja, zaznalo potrebo po združitvi glavnih prednosti in odpravi pomanjkljivosti obeh sistemov, ki zaradi centralnega upravljanja nista primerna za razdrobljene in manjše prostore proizvodnih oziroma logističnih podjetij.


Nov prebojni projekt - Reflecta IntelMax 

Ker se proizvodni procesi v mnogih podjetjih vršijo v manjših, razdrobljenih prostorih, si je Reflecta Group zastavila nov prebojni projekt – razvoj sistema Reflecta IntelMax, kjer krmilna enota brezžično komunicira s strežnikom, hkrati pa lahko žično krmili svetilke v prostoru. Z zlatim in srebrnim priznanjem GZS nagrajena inovacija pokriva vse prostore industrijskega objekta, tudi majhne in ločene, hodnike in pisarne ter zunanje površine – denimo ulične svetilke ali razsvetljavo na ograjah. Nova rešitev tako omogoča ustvarjanje prihrankov povsod tam, kjer do sedaj z vidika investicije to ni bilo zanimivo zaradi premajhnih prihrankov, hkrati pa je še vedno kos najtežjim industrijskim pogojem. Ob vsem tem pa Reflecti Group omogoča nove poslovne priložnosti z vstopom na trg javne razsvetljave.
 

Prebojne inovacije

Sistema Reflecta IntelLight in Reflecta IntelMax vključujeta številne inovativne rešitve, saj je Reflecta Group verjetno eno izmed redkih evropskih podjetij, ki prav vsako leto izboljšuje svoje izdelke. Najboljši dokaz stalne tehnične superiornosti na trgu so uspehi na razpisih uglednih domačih in tujih kupcev, katerim uvedba pametnih sistemov Reflecta bistveno zmanjšuje tudi ogljični odtis, mednje pa sodijo Kia, Toyota, Coca-Cola, Henkel, DB Schenker, Hyundai, Benteler, Zetor, Geberit, Impol, Trimo, Xella in številni drugi. Poleg uspešnega razvojnega sodelovanja s kupci, od katerih mnogi med njimi oddajo naročilo še preden je produkt oz. storitev do konca razvita, podjetje sodeluje s številnimi uglednimi raziskovalno-razvojnimi inštitucijami in centri znanja doma in v Evropi.
 

Pet milijonov evrov prihodkov

Reflecta Group skupaj s slovensko družbo in petimi podjetji v tujini trenutno šteje 25 redno zaposlenih, pomemben del skupine pa je tudi 50 do 60 stalnih zunanjih sodelavcev oz. partnerjev in podizvajalcev, ki zagotavljajo tekoče nemoteno poslovanje. Lani je skupina na 11 trgih (poleg Slovenije še Avstrija, BiH, Češka, Hrvaška, Italija, Nemčija, Rusija, Slovaška, Srbija in Združeni arabski emirati) ustvarila 3,5 milijonov evrov prihodkov od prodaje, za letos pa načrtujejo pet milijonov evrov. Na zemljevidu novih trgov Reflecte Group pa se bodo v kratkem najverjetneje znašle še Norveška, Avstralija in Republika Južna Afrika.
 

Nova prelomnica - projekt Reflecta IntelLED

Poleg osvajanja novih izvoznih trgov in izgradnje ter krepitve lastnih podjetij v tujini se Reflecta Group trenutno nahaja sredi še enega prelomnega projekta. Gre za lansiranje njihovega najnovejšega inteligentnega sistema industrijske razsvetljave Reflecta IntelLED, v sistemskem delu že nagrajenega z zlatim in srebrnim priznanjem GZS, ki na trg energijskih prihrankov vnaša pravo revolucijo. Namesto dosedanjih 80 % prihrankov bo uporabnikom lahko zagotovil celo do 85 % prihrankov električne energije, kar bo v absolutnem znesku za eno proizvodno lokacijo lahko v povprečju doseglo tudi do 500.000 evrov.

Da gre za revolucionarno rešitev najbolje ponazarja dejstvo, da so bili že prihranki do 80 % energije na meji zmožnosti današnje tehnologije. Razvoj sistema za doseganje dodatnih 5 % prihrankov pa pomeni, da je Reflecta Group maksimizacijo prihrankov pripeljala do skrajnosti in so morebitni dodatni odstotki prihrankov možni le še na področju svetil oziroma svetlobnih virov.
 

Nove ideje za boljši svet

A tudi na tem področju Reflecta Group ne počiva, temveč že razvija prototip novih LED svetilk, ki cilja na 30 % večjo učinkovitost kot vsa trenutno obstoječa svetila na globalnem trgu. Ob ultimativnem raziskovalno razvojnem cilju, tj. popolnemu pametnemu sistemu, ki bo sposoben samostojno zaznavati in dojemati okolico ter upravljati ne le razsvetljavo, temveč vse ostale porabnike energije v industrijskih podjetjih in širše, je torej nespremenjeno v šestih letih obstoja podjetja ostalo le poslanstvo – inovacije za boljši svet. Vse ostalo se skladno z najsodobnejšimi vitkimi in agilnimi podjetniškimi metodami nenehno spreminja in udejanja skozi hitre implementacije inovacij v končne prebojne produkte za celovit energetski management.
 

Reference in mnenja zadovoljnih uporabnikov

 • »Kontaktirali smo več ponudnikov in jim dali enaka izhodišča ter zahteve: čim večji prihranki in čim manjša investicija. Za Reflecto smo se odločili zaradi tehnične dovršenosti produkta in dejstva, da je njihova rešitev ponujala največji prihranek.»  Dominik Strmšek, odgovorni vodja projekta rekonstrukcije razsvetljave v Impolu
 • »Zaklenite kontrolno omarico! Avtomatski sistem deluje popolno in zato ni potrebe, da bi ga nekdo ročno nastavljal.» Češka podružnica skupine Hyundai Motor Group  
 • »Za projekt smo se odločili, da bi prihranili stroške energije in na ta način tudi prispevali k zmanjšanju CO2 odtisa … Projekt je bil uspešno izveden v več pogledih in smo z rezultati zadovoljni, saj celo presegajo s projektom določene cilje.» Mag. Danijel Zupančič, tehnični direktor Trima
 • »Svetilke Reflecta EcoPower nad avtoklavi, kjer je temperatura tudi nad 140 °C, še vedno delujejo z nespremenjeno učinkovitostjo. Investicija se nam je povrnila v dveh letih, kar je v teh časih, ko šteje vsak element konkurenčnosti, izredno pomembno.» Jani Uranič, vodja proizvodnje in vzdrževanja v Xella Slovenija  
 

Priznanja in nagrade

 • najboljši vzdrževalni izdelek 2008, Društvo vzdrževalcev Slovenije
 • srebrna nagrada za inovacijo 2008, GZS
 • srebrna nagrada za inovacijo 2008/2009, GZS
 • zlata nagrada za inovacijo 2008, GZS
 • bronasta nagrada za inovacijo 2008/2009, GZS
 • zlata nagrada za inovacijo 2010, GZS
 • zlata nagrada za inovacijo 2010/2011, GZS
 • Najpodjetniška ekoideja 2010/2011, Časnik Finance
 • Inovacija za najboljši poslovni model 2010, SFI
 • Top 10 najboljših evropskih podjetij čiste tehnologije leta 2010 (CleanTech Vienna),
 • Top 50 najboljših evropskih podjetij leta 2010 (European Venture Summit Düsseldorf 2010),
 • Najboljši vzdrževalni izdelek 2012, DVS
 • Inovativni proizvod 2012, SFI
 • Zlata nagrada za inovacijo 2012, GZS
 • Zlata nagrada za inovacijo 2012/2013
 • En. odmev 2013 – energetsko najbolj odmevno podjetje v Sloveniji (Energetika.net)
 • Zlata nagrada za inovacijo 2013, GZS
 • Zlata nagrada za inovacijo 2013/2014, GZS
 • Energy Globe Award 2013/2014 

Povezave


 
Vir fotografij: Maruša Bertoncelj (fotografinja) in www.dobre-prakse.si
 

 
 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Ustanovitelj
Vrtačnik Hine Alex 
Inovativni izdelki
REFLECTA inteligentni sistemi razsvetljave
Vključenost v programe
Go:Global Slovenija mentor
INO
Drugi podatki
http://sl.reflectapower.com
Leto ustanovitve: 2008