Optilab

 
Optilab je napredno in inovativno tehnološko podjetje, ustanovljeno leta 2008. Podjetje je spin-off Fakultete za računalništvo in informatiko in je svoj začetek financiralo z angelsko investicijo. Danes Optilab združuje več kot 15 visoko usposobljenih strokovnjakov. Njihov vodilni produkt je softverska rešitev Admiral, ki zavarovalnicam pomaga odkrivati, preprečevati in razreševati goljufije.
 


Hitro odkrivanje goljufov

Družina računalniških produktov Admiral omogoča odkrivanje in učinkovito obvladovanje kompleksnih goljufij v zavarovalništvu. Z uporabo metod umetne inteligence, statistično verjetnostnih metod in ekspertnih sistemov pomaga odkrivati tako znane kot nepoznane vrste goljufij. Z napredno arhitekturno zasnovo in naprednimi podatkovnimi tehnologijami pa zagotavlja, da zavarovalnica goljufije odkrije kar se da hitro in pravočasno.

S pristopi poslovnega poročanja, napredno vizualizacijo in bogatimi spletnimi aplikacijami omogoča učinkovito preiskovanje in razreševanje goljufij. Admiral zavarovalnico učinkovito usmerja po procesih, ki ji omogočajo povračilo škode. Z inovativno in edinstveno kombinacijo tehnologij Optilab zavarovalnicam omogoča celovit, učinkovit in uspešen boj proti goljufijam.
 

Admiral pod lupo

Admiral je računalniški produkt za odkrivanje in obvladovanje kompleksnih zavarovalniških goljufij. Zajema vse aktivnosti od odkrivanja primerov do prihranka denarja za zavarovalnice. Ker goljufi nenehno prilagajajo svoje taktike mora biti tudi proces sam po sebi prilagojen za nenehno izboljševanje. Omogoča vzpostavitev procesa učenja ter prilagajanja spreminjajočim se taktikam goljufov. Po odkriti goljufiji Admiral poskrbi, da podjetje izbere ustrezne sodne oziroma izvensodne postopke, hkrati pa jih učinkovito usmerja po zapletenih procesih, ki vodijo v povračilo škode.

 

Admiral Collaboration

Produkt Admiral Collaboration omogoča odkritje najbolj zapletenih primerov organiziranih računalniških goljufij pri zavarovanju motornih vozil, in sicer na način, da se uporabnik poveže z zavarovalnicami iz različnih držav ter se pozanima in navzkrižno preveri  potencialno zanimive informacije. S preiskovalci iz drugih držav se lahko oblikuje skupna preiskovalna ekipa, lahko se poveže podatke in tako pridobi manjkajoče informacije. Povezanost je edini zanesljiv način za odkrivanje organiziranih goljufij tudi preko meja države.

 
 

Admiral Detection

Produkt Admiral Detection se uporablja za uvajanje proaktivnega odkrivanja zavarovalniških goljufij s čimer uporabnik poveča učinkovitost preiskovalnega procesa. Deluje tako, da poveže zavarovalniška združenja različnih držav. Izmenjava informacij med zavarovalnicami in zavarovalniškimi združenji je varna in v skladu s predpisi. Program potencialno goljufive primere razvrsti po pomembnosti. Nadalje program priskrbi razlage, poročila, dokumentacijo in napredno vizualizacijo, ki preiskovalcem pomaga natančno preučiti primer in razumeti kaj ga naredi sumljive.

 
 

Admiral Enterprise

Produkt Admiral Enterprise razloži natančno katere okoliščine naredijo primer sumljiv. Pomaga preučiti različne interpretacije dogodka in daje koristne namige, ki pomagajo določiti kaj se je v resnici zgodilo. Pomaga v celotnem preiskovalnem procesu, od odkritja goljufije do prihranjenega denarja. Program pomaga upravljati raziskovane primere in dokumente skozi celoten proces. Proces se vseskozi tudi beleži, kar uporabnikom omogoča, da ga spremljamo in optimiziramo glede na sprotne  ugotovitve.

 
 

Prepoznava goljufov

Admiral Indeks omogoči oplemenitenje podatkov iz javno dostopnih (strukturiranih, srednje-strukturiranih in nestrukturiranih) in zasebnih podatkovnih virov ter oskrbuje uporabnike s še več in boljšimi informacijami, kar je lahko ključno za reševanje individualnih primerov. Admiral Index se lahko uporablja kot nadgradnja Admiral Detection in Admiral Enterprise in tako posreduje informacije javno dosegljivih virov kot sta internet in socialna omrežja. Socialna omrežja (Facebook, Twitter, LinkedIn in ostala) lahko razkrijejo povezavo med ljudmi, ki se poznajo, a se ne bi smeli poznati.Z uporabo socialnih omrežij tako Admiral Index oplemeniti podatke o vseh osebah, ki so vključene v primer. S pomočjo virov, ki imajo informacije o vremenu in lokacijah, lahko Admiral Index prispeva več podatkov o dogodku, ki se ga raziskuje, prav tako pa tudi nudi ustrezne podatke (kot npr. lokacijo oseb, zgodovino vozila, informacije o podjetju) iz drugih javno dostopnih (brezplačnih in plačljivih) baz podatkov in registrov.

Podatki, ki jih Admiral Indeks pridobi iz zasebnih virov so povezani z odvetniškimi pisarnami, mehaničnimi delavnicami, zdravniki itd., ki lahko zagotovijo odgovore na več pomembnih vprašanj, kot na primer: kdo je objavil zdravniške certifikate? Sta človeka, ki se naj med seboj ne bi poznala, obiskala isto majhno mehansko delavnico? Kateri agent je prodal zavarovanje? Je odškodninske zahtevke pripravil isti odvetnik …? 
 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Zavarovalnice običajno ne morejo odkriti bolj zapletenih zavarovalniških goljufij. Posledično veliko časa zapravijo za preiskovanje terjatev majhnih vrednosti namesto da bi se osredotočili na tiste, ki so vredne več in bi prinesle največji prihranek.
 
Zavarovalnice lahko goljufije odkrivajo na dva načina; ročno, tako, da vsak mesec ročno preveri določeno število naključno izbranih zahtevkov ali z uporabo programske rešitve, ki je veliko bolj uspešno. Računalniški sistem avtomatično preveri vse zahtevke in zazna morebitne lažne. Sistem vodi preiskovalca s čimer poenostavi delovni proces, ki je tako tudi bolj učinkovit. Z uporabo programa zavarovalnice uspešno zasledujejo cilj zmanjšanja izgube na račun zavarovalniških goljufij. Z uporabo produktov Admiral je količino lažnih zahtevkov možno zmanjšati tudi za 40%.
 

Ciljni kupci

Glavne stranke podjetja Optilab so zavarovalnice, katerim produkti Admiral pomagajo v boju proti goljufijam in nepravilnostim ter jim tako bistveno izboljšajo poslovne rezultate in konkurenčnost.
 

Povezave


Viri

  • Promocijska zloženka Admiral 
  • Oddaja Prava ideja z dne 14.3. 2013


 

 
Vir slik: optilab.net

 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Ustanovitelji
Bajec Marko
Velikonja Peter
Furlan Štefan
Terseglav Gaber
Inovativni izdelki
Admiral - rešitev za odkrivanje in preprečevanje zavarovalniških goljufij
Vključenost v programe
Start:up leta
Go:Global Slovenija mentor
INO
Drugi podatki
Spletna stran: www.optilab.net
Leto ustanovitve: 2008