Jafral

 
Biotehnološko podjetje Jafral, finalist tekmovanja Start:up leta 2012, je nastalo kot odgovor na pereč problem povečevanja odpornosti bakterij na antibiotike, kar samo v Evropi povzroči 25.000 smrtnih žrtev letno. Odpornost na antibiotike predstavlja velik strošek tudi v ostalih panogah, kot so kmetijstvo, prehrana in veterina, najobetavnejša alternativa antibiotikom pa so bakteriofagi oziroma virusi, ki uničujejo bakterije.
 

Jafral je prvo podjetje na svetu, ki se zaveda pomena poznavanja proizvodnih procesov za pripravo bakteriofagnih zdravil. Zato svoje proizvodne procese zaščiti s patenti in si zagotavlja vodilno vlogo pri izdelavi zdravil, ki so alternativa antibiotikom, z razvijanjem novih, učinkovitejših proizvodnih procesov pa omogočajo proizvodnjo cenovno ugodnih bakteriofagnih zdravil.
 

Proizvodnja po naročilu ali samostojen razvoj

Poleg proizvodnje bakteriofagnega materiala po naročilu ponuja podjetje Jafral tudi samostojen razvoj proizvodnega procesa za specifičen bakteriofag. Prvi testni bakteriofagni material podjetja Jafral pa je že bil uporabljen v raziskovalne namene za zdravljenje bakterijskih okužb pri vsadkih, ki so nadomestki amputiranih udov.
 

Pomoč pri prehodu

Jafralove bogate izkušnje pri razvijanju procesov in analiz omogočajo, da pomagajo zdravilom pri prehodu od začetnega odkritja do proizvodnje manjšega ali večjega obsega. Ne glede na to, ali so v predkliničnem razvoju, kemijskih preskušanjih ali že na trgu, pomagajo zvišati njegovo vrednost tako, da prepoznajo priložnosti za izboljšanje donosa, izboljšanje kvalitete izdelka, lažjo prilagodljivost, večjo robustnost procesa, zmanjšanje stroškov in manj časa za obdelavo.
 

 

Idealen partner za raziskovalno in razvojno delo

Jafralova proizvodnja rekombinantih genov po meri obsega različne izrazne sisteme, v katere so vključene celice bakterij, kvasa in žuželk. Notranje razviti procesi zagotavljajo visok nivo izraženih proteinov in istočasno olajšajo korake prečiščevanja, ki so v visoko kakovostnem končnem produktu. Hiter čas preobratov, prilagodljiva ekipa in stroškovna učinkovitost pa so razlogi, zakaj je Jafral idealen partner za raziskovalno in razvojno delo. 
 

Proizvodnja bakteriofagov

Jafral ponuja proizvodnjo bakteriofagov z uporabo proizvodnih procesov, ki imajo do desetkrat višjo produktivnost. Proces je primeren za litične in nitaste bakteriofage kot tudi za aerobne in anaerobne baterije. Končen izdelek se lahko uporablja v prehranjevalni in veterinarski industriji kot tudi za človeška zdravljenja, kjer je zaželeno, da so titri bakteriofagov visoki in ravni nečistoče nizke.
 

Problem in uporabna vrednost 

Ključen razlog za izjemno visoke stroške razvoja novih zdravil je v nizkem deležu uspešnosti preboja novih molekul na trg. Razvoj številnih potencialnih produktov se ustavi zaradi neučinkovitih proizvodnih postopkov, ki ne omogočajo proizvodnjo v industrijskem merilu, ali pa so proizvodni stroški zaradi neučinkovitosti previsoki.
 
 
Opisane težave Jafral rešuje tako, da kot zanesljiv proizvodni partner sodeluje s podjetji pri razvoju njihovega produkta. Tako že v začetnih fazah razvoja ugotovijo potrebne aktivnosti, ki bodo omogočile uspešno penetracijo na trg.
 
Široka uporabnost biomolekul se kaže v raznolikem naboru produktov Jafralovih strank in različnih aplikacijah, kjer bodo produkti uporabljeni: od električne baterije iz bakteriofagov, različnih vakcin, rekombinantnih proteinov za zdravljenje rakavih obolenj, molekul, uporabljenih v diagnostičnih testih do protimikrobnih zdravil, kot so bakteriofagi, ki imajo potencial rešitev globalne težave – antibiotske rezistence.
 

Ciljni kupci in razvojni načrti

Stranke podjetja so velika in manjša biotehnološka podjetja, raziskovalne skupine na fakultetah in inštitutih, ki iščejo ter razvijajo produkte temelječe na biomolekulah in nimajo lastnega znanja o proizvodnih procesih. 

V prihodnje podjetje načrtuje razvoj in optimizacijo proizvodnih postopkov za nekatere najbolj problematične organizme, kot so MRSA, Salmonella, Listeria … Člani podjetniške ekipe so dejavni tudi v svetovnem bakteriofagnem združenju, ki povezuje podjetja in skupine, ki razvijajo bakteriofagne proizvode. Poleg razvoja nekaterih ključnih procesov pa je zelo pomemben cilj podjetja tudi intenzivna promocija v globalnem prostoru.
 

Povezave

Viri

Jafral d.o.o.

 
 
   Podporno okolje

Član: Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša. Več...
 

> Nazaj na vse
Ustanovitelji
Smrekar Franc
Runjak Matej
Inovativni izdelki
Učinkoviti proizvodni procesi za bakteriofagna zdravila
Vključenost v programe
Start:up leta
Go:Global Slovenija udeleženec 2012
Drugi podatki
Spletna stran: www.jafral.com/en/
Leto ustanovitve: 2011