IIoT Metrics Lite

DSI Expert d.o.o. Celje
Startup

Rešitev IIoT Metrics Lite omogoča digitalizacijo vseh starejših industrijskih naprav in boljši vpogled v delovanje naprave ter optimizacijo proizvodnje. Industrijska podjetja, ki uporabljajo za proizvodnjo starejše naprave, ne morejo pridobiti podatkov s teh naprav. Ker nimajo vpogleda v delovanje in stanje naprav, je uspešnost in učinkovitost proizvodnih procesov bistveno nižja. Podjetja se zaradi tega soočajo z višjimi stroški od potrebnih, dodatnimi stroški, kot so penali zaradi zamud in odloki plačil, manjšim izkoristkom strojev, nenapovedanimi izpadi strojev in slabšim načrtovanjem proizvodnje.

Rešitev IIoT Metrics Lite omogoča s priklopom katerekoli starejše naprave na vmesnik in preko senzorjev merjenje želenih podatkov, njihov prikaz na ekranu in na osnovi tega pripravo poročil, kar omogoča podjetjem lažje načrtovanje in večjo učinkovitost proizvodnih procesov. Rešitev lahko zajema podatke iz naprav vseh tipov in proizvajalcev ali podatke posameznih senzorjev, česar konkurenčne rešitve ne omogočajo, saj ponujajo predvsem rešitve za novejše (pametne) naprave. Pretvorba podatkov v digitalne je lahko razširljiva, varna, preprosta za uporabo in omogoča odličen vpogled v podatke in sprejemanje odločitev.

 

Osnovne informacije
DSI Expert d.o.o.

Kidričeva ulica 24
3000 Celje
Slovenija

Emil Širić Soustanovitelj in direktor
Podporna okolja
  • Tovarna podjemov
Vključenost v program
StartupPlus+ P2 2020 SPS
Tip trga
B2B
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.