Amibit

Amibit d.o.o. Velenje
Startup

Podjetje Amibit je razvilo istoimenski energetsko informacijski sistem za spremljanje porabe energije, ključnih energentov, stroškov, omogoča pa tudi oddaljen nadzor nad delovanjem sistema v realnem času. Uporabniki sistema so domovi za starejše, izobraževalne institucije, industrijski sektor in predelovalne dejavnosti, občine, mesta, skupnosti, komunalna podjetja, storitvena podjetja in poslovne stavbe.

Jedro rešitve predstavlja lastno razvit modularni krmilnik AMIHUB, za katerega je vložena tudi patentna prijava. Poleg tega sistem Amibit odlikuje pregleden in enostaven uporabniški vmesnik, prilagojeni dostopi in funkcionalnosti različnim nivojem uporabe (vodstvo, tehnična podpora, končni uporabniki), dostopnost in možnost nadgradnje sistema preko spletnega vmesnika brez inštalacij dodatnih programov, dostopnost in uporaba preko različnih naprav.

Amibit tako naslavlja trend pametnih mest, saj omogoča oddaljeno spremljanje delovanje najrazličnejših parametrov senzorjev in nastavitev naprav, ki so preko različnih vmesnikov povezane v centralni sistem.

Aleš Nastran Direktor
Podporna okolja
  • Tovarna podjemov
  • SAŠA inkubator
Tip trga
B2B B2G
Prihodki v letu 2021
301k - 1 M
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.