Komisija in merila

Prispele vloge bo ocenila strokovna komisija, sestavljena iz podjetnikov, investitorjev in svetovalcev, in sicer na osnovi vsebine spletne prijave in osebne predstavitve na DEMO dnevu. Vsako sodelujoče podjetje bo v okviru predselekcijskega procesa pridobilo do 35 točk, ki jih bodo lahko uveljavljavljala ob prijavi na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi pridobljenih točk bo nastala nacionalna lestvica sodelujočih start-upov s točkami.   


Sestava strokovne komisije

Strokovno komisijo predselekcijskega postopka sestavljajo ocenjevalci s seznama javno pozvanih kandidatov z ustreznimi izkušnjami in sicer: uspešni podjetniki, aktivni neformalni in formalni investitorji ter vodje podjetniških programov, ki delujejo v okviru subjektov inovativnega okolja in drugih organizacij podpornega okolja. Vsako start-up podjetje bodo ocenjevali najmanj trije člani komisije. 
V primeru, da obstaja konflikt interesov (interesne povezave v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja itd.) pri ocenjevanju posameznega startup podjetja, se mora član komisije iz ocenjevanja v fazi predselekcijskega postopka sam izločiti, za kar predhodno podpiše tudi izjavo.
 

Na DEMO dnevu do maksimalno 35 točk

Vsako prijavo bo na podlagi pravočasno oddane (do 26. marca) elektronske prijave v Centralni prijavni sistem in na podlagi osebne predstavitve na DEMO dnevu, ocenili vsaj trije ocenjevalci. Končno skupno število točk, ki jih pridobi prijavljeno start-up podjetje, je izračunano kot enostavno povprečje ocen vseh sodelujočih ocenjevalcev zaokroženo na celo število. Zapisnikar bo na samem DEMO dnevu izračunal povprečno oceno vseh ocenjevalcev zaokroženo na celo število (gre za neuradni izračun končne ocene, saj bodo uraden dodatno preverjen pravilen izračun ocene pridobili po elektronski pošti pridobili do 24. aprila 2019) in jo predstavil start-up podjetju, ki bo nato imelo možnost neposredno povprašati ocenjevalce za njihov komentar in utemeljitev ocene. Ocena komisije je dokončna in se upošteva pri merilu ”Število doseženih točk v predselekciji” pri razpisu P2 Sklada, na katerega je potrebna ločena prijava do datuma določenega v javnem razpisu Sklada. Merila za ocenjevanje start-up podjetij

Poudarek ocenjevanja je na oceni potenciala in kompetentnosti ekipe, oceni utemeljitve razumevanja problema in ujemanja rešitve / MVP s problemom. Ocenjevalni kriteriji so zasnovani skladno s  kriteriji primernimi za lastniško financiranje in sodobnimi podjetniškimi metodologijami vitkega podjetništva

V nadaljevanju so podani opisi ocenjevalnih kriterijev z maksimalnim številom točk.   
  1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe    

  2. Razumevanje in relavantnost problema ter ustreznost rešitve (vključuje tudi edinstveno ponujeno vrednost, neulovljivo prednost) 

  3. Jasna opredelitev segmentov kupcev/uporabnikov, validacija ter dostop njih

  4. Jasnost in realnost ključnih kazalnikov (števila uporabnikov, angažiranih kadrov, razvoja produkta)

Podjetja bodo torej na DEMO dnevu v okviru predselekcije Start:up Slovenija lahko pridobila do 35 točk za potrebe razpisa P2 Slovenskega podjetniškega sklada 
   


Ne zamudite novosti na startup sceni!

Prijavite se na naše e-novice in obveščali vas bomo o vseh aktualnih dogodkih, novicah, dosežkih in razpisih.